Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0035(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0187/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0364

Zápisnica
XML 26k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel

PREDSEDNÍCTVO: Marcel KOLAJA
podpredseda

9. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0424/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 41)

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0432/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0375)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 32)

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0440/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0376)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 33)

Pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A9-0187/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0364)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 21)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (629 za, 51 proti, 16 sa zdržali)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 × MON 87701 × MON-87708 × MON 89788
Návrh uznesenia B9-0411/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0365)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 22)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, MIR162 a MON 87411
Návrh uznesenia B9-0413/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0366)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 23)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Návrh uznesenia B9-0414/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0367)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 24)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Návrh uznesenia B9-0415/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0368)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 25)

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Geneticky modifikovaná kukurica MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Návrh uznesenia B9-0416/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0369)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 26)

Európska iniciatíva občanov – Minority SafePack
Návrh uznesenia B9-0403/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0370)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 27)

(Návrh uznesenia B9-0405/2020 sa stal bezpredmetným.)

Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie
Správa o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie [2020/2084(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajcovia: Dennis Radtke a Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0371)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 28)

Udržateľná správa a riadenie spoločností
Správa o udržateľnej správe a riadení spoločností [2020/2137(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0372)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 29)

Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
Návrh uznesenia B9-0400/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0373)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 30)

Akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Prijatý (P9_TA(2020)0374)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 31)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(pre znenie rokovacieho poriadku je potrebná kvalifikovaná väčšina, pre výklady a návrh rozhodnutia je potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0380)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 37)

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0382)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 39)

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0383)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 40)

(Rokovanie bolo prerušené o 13.07 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia