Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0187/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9
CRE 17/12/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0364

Protokoll
XML 26k
Torsdagen den 17 december 2020 - Bryssel

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Egypten, särskilt fallet med aktivisterna i det egyptiska initiativet för individens rättigheter (EIPR)
Resolutionsförslag B9-0424/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 41)

Tvångsarbete och uigurernas situation i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0432/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0375)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 32)

Iran, särskilt fallet med 2012 års Sacharovpristagare, Nasrin Sotoudeh
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0440/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0376)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 33)

Allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A9-0187/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0364)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 21)

BEGÄRAN OM ÅTERFÖRVISANDE TILL UTSKOTT

Godkändes genom omröstning med namnupprop (629 röster för, 51 röster emot, 16 nedlagda röster)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Den genetiskt modifierade sojabönan MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Resolutionsförslag B9-0411/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0365)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 22)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda tranformationshändelserna MON 87427, MON 89034, MIR162 och MON 87411
Resolutionsförslag B9-0413/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0366)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 23)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Resolutionsförslag B9-0414/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0367)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 24)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Resolutionsförslag B9-0415/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0368)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 25)

Invändning enligt artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad majs MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Resolutionsförslag B9-0416/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0369)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 26)

Det europeiska medborgarinitiativet – Minority SafePack
Resolutionsförslag B9-0403/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0370)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 27)

(Resolutionsförslag B9-0405/2020 bortföll.)

Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar
Betänkande om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar [2020/2084(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Dennis Radtke och Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0371)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 28)

Hållbar bolagsstyrning
Betänkande om hållbar bolagsstyrning [2020/2137(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0372)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 29)

Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft
Resolutionsförslag B9-0400/2020

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0373)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 30)

En unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2020)0374)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 31)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter
Betänkande om ändringar av arbetsordningen för att säkerställa parlamentets funktion under extraordinära omständigheter [2020/2098(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(kvalificerad majoritet erfordrades för arbetsordningens text, enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0380)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 37)

EU:s strategi för klimatanpassning
Resolutionsförslag B9-0422/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0382)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 39)

Överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019
Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under 2019 [2020/2044(INI)] - Utskottet för framställningar. Föredragande: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0383)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 14, 15, 16, 17 och 18 december 2020, punkt 40)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.07.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy