Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел

13. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
Предложение за резолюция B9-0425/2020;

Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян
Общо предложение за резолюция RC-B9-0432/2020;

Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде
Общо предложение за резолюция RC-B9-0440/2020;

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите
Предложение за резолюция B9-0401/2020;

Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност
Предложение за резолюция B9-0421/2020;

Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете
Предложение за резолюция B9-0402/2020;

Изменения на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства
Доклад относно измененията на Правилника за дейността с цел да се гарантира функционирането на Парламента при извънредни обстоятелства [2020/2098(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под Ламанша ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - комисия TRAN;

Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Предложение за резолюция B9-0422/2020;

Разисквания на комисията по петиции през 2019 г.
Доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2019 г. [2020/2044(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Гласуването ще продължи до 15 часа.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 16:30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 13.47 ч.)

Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност