Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 6k
Donderdag 17 december 2020 - Brussel

13. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een eindstemming over:

De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR)
Ontwerpresolutie B9-0425/2020;

Dwangarbeid en de situatie van de Oeigoeren in de Oeigoerse autonome regio Xinjiang
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0432/2020;

Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh, winnaar van de Sacharovprijs 2012
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0440/2020;

Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving
Ontwerpresolutie B9-0401/2020;

EU-strategie voor de veiligheidsunie
Ontwerpresolutie B9-0421/2020;

De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid
Ontwerpresolutie B9-0402/2020;

Wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden
Verslag over wijzigingen van het Reglement met het oog op waarborging van de goede werking van het Parlement in buitengewone omstandigheden [2020/2098(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen met betrekking tot de Kanaaltunnel ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - commissie TRAN;

EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
Ontwerpresolutie B9-0422/2020;

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2019
Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2019 [2020/2044(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Er kan worden gestemd tot 15 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 16.30 uur.

(De vergadering wordt om 13.47 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid