Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 6k
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela

13. Druga część głosowania
CRE

Parlament przystąpi do głosowań końcowych nad następującymi tekstami:

Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
Projekt rezolucji B9-0425/2020;

Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0432/2020;

Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
Wspólny projekt rezolucji RC-B9-0440/2020;

Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody
Projekt rezolucji B9-0401/2020;

Strategia UE w zakresie unii bezpieczeństwa
Projekt rezolucji B9-0421/2020;

Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci
Projekt rezolucji B9-0402/2020;

Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych
Sprawozdanie w sprawie zmiany Regulaminu Parlamentu Europejskiego w celu zapewnienia funkcjonowania instytucji w sytuacjach nadzwyczajnych [2020/2098(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Niektóre aspekty bezpieczeństwa kolei i jakości sieci połączeń w odniesieniu do kanału La Manche ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - komisja TRAN;

Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
Projekt rezolucji B9-0422/2020;

Prace Komisji Petycji w roku 2019
Sprawozdanie z wyników prac Komisji Petycji w roku 2019 na podstawie art. 227 ust. 7 Regulaminu [2020/2044(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Głosowanie będzie otwarte do godz. 15.00.

Przystąpiono do głosowania.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone o godz. 16.30.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.47.)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności