Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Štvrtok, 17. decembra 2020 - Brusel

13. Druhé hlasovanie
CRE

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh uznesenia B9-0425/2020;

Nútená práca a situácia Ujgurov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0432/2020;

Irán, najmä prípad laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0440/2020;

Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode
Návrh uznesenia B9-0401/2020;

Stratégia EÚ pre bezpečnostnú úniu
Návrh uznesenia B9-0421/2020;

Potreba špecializovaného zloženia Rady pre rodovú rovnosť
Návrh uznesenia B9-0402/2020;

Zmeny rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností
Správa o zmenách rokovacieho poriadku s cieľom zabezpečiť fungovanie Parlamentu za mimoriadnych okolností [2020/2098(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Určité aspekty železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o tunel pod Lamanšským prielivom ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - výbor TRAN;

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy
Návrh uznesenia B9-0422/2020;

Rokovania Výboru pre petície v roku 2019
Správa o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 [2020/2044(INI)] - Výbor pre petície. Spravodajca: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Hlasovať je možné do 15.00 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: 16.30 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.47 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia