Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата (разискване)
 4.Сътрудничество на OLAF с Европейската прокуратура и ефективност на разследванията на OLAF ***II (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Сътрудничество на OLAF с Европейската прокуратура и ефективност на разследванията на OLAF ***II (продължeние на разискването)
 7.Разисквания на комисията по петиции през 2019 г. (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
  
8.2.Принудителен труд и положението на уйгурите в Уйгурския автономен район Синцзян
  
8.3.Иран, по-специално случаят на носителката на наградата „Сахаров“ за 2012 г. Насрин Сотуде
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Промяна на дневния ред
 12.Състав на комисиите и делегациите
 13.Второ гласуване
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Обявяване на резултатите от гласуването
 16.Обяснения на вот
 17.Поправки на вот и намерения за гласуване
 18.Внесени документи
 19.Петиции
 20.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 21.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 22.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 23.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 24.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (232 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (479 kb) Резултати от поименно гласуване (2682 kb) 
 
Протокол (232 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (479 kb) Резултати от поименно гласуване (2682 kb) 
 
Протокол (82 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (121 kb) Резултати от поименно гласуване (102 kb) 
 
Протокол (320 kb) Присъствен списък (82 kb) Резултати от гласувания (364 kb) Резултати от поименно гласуване (819 kb) 
Последно осъвременяване: 17 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност