Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 4.Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Συνεργασία της OLAF με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αποτελεσματικότητα των ερευνών της ***II (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2019 (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ειδικότερα η υπόθεση των ακτιβιστών της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Ατομικά Δικαιώματα (EIPR)
  8.2.Αναγκαστική εργασία και η κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang
  8.3.Ιράν, και ειδικότερα η υπόθεση της νικήτριας του Βραβείου Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 13.Δεύτερη ψηφοφορία
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 16.Αιτιολογήσεις ψήφου
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Αναφορές
 20.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 21.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 22.Αποφάσεις εφαρμογής της κοινής διαδικασίας επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)
 23.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 24.Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (483 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (4902 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (236 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (483 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (4902 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (123 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (104 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (321 kb) Κατάσταση παρόντων (84 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (353 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (816 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου