Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (debata)
 4.Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Współpraca OLAF z EPPO i skuteczność dochodzeń ***II (ciąg dalszy debaty)
 7.Prace Komisji Petycji w roku 2019 (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Egipcie, w szczególności przypadek działaczy Egipskiej Inicjatywy na rzecz Praw Osobistych
  
8.2.Praca przymusowa i sytuacja Ujgurów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
  
8.3.Iran, w szczególności przypadek laureatki Nagrody im. Sacharowa w 2012 r. Nasrin Sotoudeh
 9.Ogłoszenie wyników głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zmiana porządku obrad
 12.Skład komisji i delegacji
 13.Druga część głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Ogłoszenie wyników głosowania
 16.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 17.Korekty i zamiary głosowania
 18.Składanie dokumentów
 19.Petycje
 20.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu)
 21.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu)
 22.Decyzje o zastosowaniu procedury wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)
 23.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy
 24.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (199 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (4902 kb) 
 
Protokół (199 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Głosowanie imienne (4902 kb) 
 
Protokół (78 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (107 kb) Głosowanie imienne (93 kb) 
 
Protokół (299 kb) Lista obecności (73 kb) Wyniki głosowania (306 kb) Głosowanie imienne (804 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności