Hakemisto 
Pöytäkirja - Äänestysten tulokset
XML 424kPDF 281kWORD 108k
Torstai 17. joulukuuta 2020 - Bryssel
 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***II

 2. Marek Opiołan nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

 3. Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission perustamisesta tehdyn yleissopimuksen sopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I

 4. EU:n ja Japanin välisen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevan sopimuksen tekeminen ***

 5. EY:n ja Mauritanian kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***

 6. EU:n ja Cookinsaarten välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus: täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkaminen ***

 7. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***II

 8. Euroopan rautateiden teemavuosi (2021) ***I

 9. Komission valtuuttaminen äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta ***I

 10. Lisätalousarvioesitys nro 10/2020: Maksumäärärahojen lisäys ja menoihin ja tuloihin tehtävät muut tarkistukset

 11. Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 ***I

 12. Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU ***I

 13. Asetus unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita ***II

 14. Neuvoston asetus vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta ***

 15. Toimielinten sopimus talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien uusien omien varojen käyttöönottoa koskeva etenemissuunnitelma

 16. Euroopan uusi pk-yritysstrategia

 17. Monivuotinen rahoituskehys, oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuus ja omat varat

 18. Dublin III -asetuksen täytäntöönpano

 19. Palauttamisdirektiivin täytäntöönpano

 20. OLAFin yhteistyö EPPOn kanssa ja sen tutkimusten vaikuttavuus ***II

 21. Yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä ***I

 22. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen soija MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788

 23. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034, MIR162 ja MON 87411 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi

 24. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)

 25. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 88017 (MON-88Ø17-3)

 26. Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 89034 (MON-89Ø34-3)

 27. Eurooppalainen kansalaisaloite – Minority SafePack

 28. Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi

 29. Yritysten kestävä hallinnointi

 30. Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta

 31. Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***I

 32. Uiguurien tilanne ja pakkotyö Xinjiangin uiguurien autonomisella alueella

 33. Iran, erityisesti vuoden 2012 Saharov-palkinnon saajan Nasrin Sotoudehin tilanne

 34. EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano

 35. EU:n turvallisuusunionistrategia

 36. Tarve erityiseen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään neuvoston kokoonpanoon

 37. Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin toiminnan varmistamiseksi poikkeusoloissa

 38. Tietyt rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevat näkökohdat kanaalin alittavan yhteyden osalta ***I

 39. EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

 40. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2019 käsittelemät asiat

 41. Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus

 42. Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021

 43. Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I

 44. Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I

 45. Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I

 46. Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö