Indeks 
Zapisnik
XML 202kPDF 288kWORD 77k
Četvrtak, 17. prosinca 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama (rasprava)
 4.Suradnja OLAF-a s EPPO-om i djelotvornost istraga koje provodi OLAF ***II (rasprava)
 5.Prvi krug glasovanja
 6.Suradnja OLAF-a s EPPO-om i djelotvornost istraga koje provodi OLAF ***II (nastavak rasprave)
 7.Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine (rasprava)
 8.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  8.1.Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
  8.2.Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
  8.3.Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
 9.Objava rezultata glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Izmjena dnevnog reda
 12.Sastav odbora i izaslanstava
 13.Drugi krug glasovanja
 14.Nastavak dnevne sjednice
 15.Objava rezultata glasovanja
 16.Obrazloženja glasovanja
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Podnošenje dokumenata
 19.Predstavke
 20.Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)
 21.Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)
 22.Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)
 23.Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi
 24.Postupak odobrenja (članak 105. Poslovnika)
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:46 h.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

VFO, uvjet poštovanja vladavine prava i vlastita sredstva
Prijedlog rezolucije B9-0428/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0360)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 17)

(Prijedlog rezolucije B9-0429/2020 se ne razmatra.)

Provedba Dublinske uredbe III
Izvješće o provedbi Dublinske uredbe III [2019/2206(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0361)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 18)

Provedba Direktive o vraćanju
Izvješće o provedbi Direktive o vraćanju [2019/2208(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0362)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 19)

Provedba zakonodavstva EU-a o vodama
Prijedlog rezolucije B9-0401/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0377)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 34)

Strategija EU-a za sigurnosnu uniju
Prijedlog rezolucije B9-0421/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0378)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 35)

Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost
Prijedlog rezolucije B9-0402/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0379)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 36)

Govorili su:

Adrián Vázquez Lázara (predsjednik Odbora JURI) prije početka prvog glasovamja kako bi zatražio da se sljedeće pitanje uputi nadležnom odboru u svrhu međuinstitucijskih pregovora u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

O tom će se zahtjevu glasovati nakon konačnog glasovanja o prijedlogu Komisije (točka 9 zapisnika od 17.12.2020.).


3. Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000075/2020) koje su postavili Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra i Petros Kokkalis, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama (B9-0029/2020)

Lídia Pereira obrazložila je pitanje.

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Marek Paweł Balt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Pär Holmgren, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Zalewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petros Kokkalis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren i Petros Kokkalis, u ime Odbora ENVI, o strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).

Govorio je Gabriele Bischoff (izvjestiteljica), kako bi dala izjavu o svom izvješću u skladu s člankom 159. stavkom 4. Poslovnika: Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Suradnja OLAF-a s EPPO-om i djelotvornost istraga koje provodi OLAF ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tsvetelina Penkova, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Katalin Cseh, u ime Kluba zastupnika Renew-a, i Jean-François Jalkh, u ime Kluba zastupnika ID-a.

(Nastavak rasprave: točka 6 zapisnika od 17.12.2020.)


5. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
Prijedlog rezolucije B9-0424/2020.

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucije B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 koje su podnijeli Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák i Loránt Vincze, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, Reinhard Bütikofer i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o prisilnom radu i položaju Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
Prijedlog zajedničke rezolucije podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, koji zamjenjuje prijedloge rezolucije B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 koje su podnijeli Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan i Janina Ochojska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Jytte Guteland, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew, Hannah Neumann i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Fabio Massimo Castaldo, o Iranu, posebno o slučaju dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020);

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 te genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, sastoje se ili su proizvedeni od njih, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranog kukuruza MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Nadležni zastupnici: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen;

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020;

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020.

Parlament će glasovati o privremenom sporazumu o:

Inicijativa Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Prijedlog rezolucije B9-0422/2020;

Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 11 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13 sati.


6. Suradnja OLAF-a s EPPO-om i djelotvornost istraga koje provodi OLAF ***II (nastavak rasprave)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Početak rasprave: točka 4 zapisnika od 17.12.2020.)

Govorili su Daniel Freund, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Joachim Stanisław Brudziński, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik, Sándor Rónai, Joachim Kuhs i Sabrina Pignedoli.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Predsjedateljica je priopćila da nije podnesen nijedan prijedlog za odbijanje niti amandman u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika u vezi sa stajalištem Vijeća u prvom čitanju (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Akt se stoga smatra usvojenim (P9_TA(2020)0363).
(Prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 20)


7. Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine (rasprava)

Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski predstavio je izvješće.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

Govorili su Peter Jahr, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cristina Maestre Martín De Almagro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Tatjana Ždanoka, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jorge Buxadé Villalba, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pernando Barrena Arza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa i Jarosław Duda.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


8. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 23 zapisnika od 16.12.2020..)


8.1. Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)

Prijedlozi rezolucija B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 i B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Lars Patrick Berg, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Adam Bielan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Özlem Demirel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker i Charles Goerens.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (B9-0424/2020); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (B9-0425/2020); točka 6 zapisnika od 18.12.2020. (amandmani); točka 10 zapisnika od 18.12.2020. (konačno glasovanje).


8.2. Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang

Prijedlozi rezolucija B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen i Reinhard Bütikofer predstavili su prijedloge rezolucije B9-0431/2020 i B9-0432/2020.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu i Miriam Lexmann predstavili su prijedloge rezolucije B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 i B9-0436/2020.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernard Guetta, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, Salima Yenbou, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bert-Jan Ruissen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sandra Pereira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carles Puigdemont i Casamajó, nezavisni zastupnik, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg i Henrike Hahn.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


8.3. Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh

Prijedlozi rezolucija B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 i B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers i Isabel Wiseler-Lima predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Arena, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Campomenosi, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hermann Tertsch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Mick Wallace, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki i Karin Karlsbro.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 17.12.2020. (amandmani); točka 15 zapisnika od 17.12.2020. (konačno glasovanje).


PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

9. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
Prijedlog rezolucije B9-0424/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 41)

Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0432/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0375)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 32)

Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0440/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0376)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 33)

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A9-0187/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0364)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 21)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (629 za, 51 protiv, 16 suzdržanih)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirana soja MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Prijedlog rezolucije B9-0411/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0365)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 22)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju ili triju pojedinačnih promjena MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411
Prijedlog rezolucije B9-0413/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0366)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 23)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Prijedlog rezolucije B9-0414/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0367)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 24)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Prijedlog rezolucije B9-0415/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0368)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 25)

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: Genetski modificirani kukuruz MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Prijedlog rezolucije B9-0416/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0369)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 26)

Europska građanska inicijativa „Minority SafePack”
Prijedlog rezolucije B9-0403/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0370)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 27)

(Prijedlog rezolucije B9-0405/2020 se ne razmatra.)

Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju
Izvješće o jakoj socijalnoj Europi za pravednu tranziciju [2020/2084(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelji: Dennis Radtke i Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0371)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 28)

Održivo korporativno upravljanje
Izvješće o održivom korporativnom upravljanju [2020/2137(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0372)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 29)

Preporuka Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost
Prijedlog rezolucije B9-0400/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0373)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 30)

Inicijativa Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P9_TA(2020)0374)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 31)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Za tekst Poslovnika potrebna je kvalificirana većina, a za tumačenje ili prijedloge odluka potrebna je obična većina.)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0380)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 37)

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Prijedlog rezolucije B9-0422/2020

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0382)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 39)

Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0383)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 40)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:07 h.)


PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:45 h.


11. Izmjena dnevnog reda

Predsjedatelj je u dogovoru s klubovima zastupnika predložio sljedeću izmjenu dnevnog reda za petak 18. prosinca 2020.:

Rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine (točka 179. Dnevnog reda) neće biti zaključena prijedlogom rezolucije.

Parlament je odobrio taj prijedlog. Dnevni red je u skladu s time izmijenjen.

Dnevni red za petak ažuriran je i bit će dostupan na internetskim stranicama Parlamenta.


12. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika Verts/ALE primio sljedeću odluku o izmjenama u sastavu odbora i izaslanstava:

pododbor za sigurnost i obranu: Alviina Alametsä umjesto Manuele Ripe

Ta odluka stupa na snagu s današnjim datumom.


13. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
Prijedlog rezolucije B9-0425/2020;

Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0432/2020;

Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0440/2020;

Provedba zakonodavstva EU-a o vodama
Prijedlog rezolucije B9-0401/2020;

Strategija EU-a za sigurnosnu uniju
Prijedlog rezolucije B9-0421/2020;

Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost
Prijedlog rezolucije B9-0402/2020;

Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Određeni aspekti željezničke sigurnosti i povezanosti u pogledu Engleskog kanala ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - Odbor TRAN;

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Prijedlog rezolucije B9-0422/2020;

Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 15 sati.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:30 h.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:47 h.)


PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

14. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 16:35 h.


15. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Pogoršanje stanja ljudskih prava u Egiptu, posebno u slučaju aktivista Egipatske inicijative za osobna prava (EIPR)
Prijedlog rezolucije B9-0425/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 41

Prisilni rad i položaj Ujgura u Autonomnoj ujgurskoj regiji Xinjiang
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0432/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0375)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 32)

(Prijedlog rezolucije B9-0431/2020 se ne razmatra.)

Iran, posebno slučaj dobitnice Nagrade Saharov za 2012. Nasrin Sotoudeh
Prijedlog zajedničke rezolucije RC-B9-0440/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0376)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 33)

(Prijedlozi rezolucija B9-0438/2020 i B9-0439/2020 se ne razmatraju.)

Provedba zakonodavstva EU-a o vodama
Prijedlog rezolucije B9-0401/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0377)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 34)

Strategija EU-a za sigurnosnu uniju
Prijedlog rezolucije B9-0421/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0378)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 35)

Potreba za posebnim sastavom Vijeća za rodnu ravnopravnost
Prijedlog rezolucije B9-0402/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0379)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 36)

(Prijedlog rezolucije B9-0404/2020 se ne razmatra.)

Izmjene Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima
Izvješće o izmjenama Poslovnika kako bi se osiguralo funkcioniranje Parlamenta u izvanrednim okolnostima [2020/2098(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P9_TA(2020)0380)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 37)

Određeni aspekti željezničke sigurnosti i povezanosti u pogledu Engleskog kanala ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - Odbor TRAN

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0381)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 38)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama
Prijedlog rezolucije B9-0422/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0382)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 39)

Razmatranja Odbora za predstavke 2019. godine
Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2019. godine [2020/2044(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0383)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 14., 15., 16., 17. i 18. prosinca 2020., točka 40)


16. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i (EU) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o prijedlogu posavjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Imenovanje dvaju članova ESAC-a (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2021. (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) – Odbor BUDG – Izvjestitelji: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) zastupnika

- Thierry Mariani. Prijedlog rezolucije o stanju u Varoši i neusklađenosti s rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 500 i 2483 (B9-0351/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Julie Lechanteux. Prijedlog rezolucije o globalnom režimu sankcija EU-a u području ljudskih prava (B9-0353/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík Bernhard Zimniok. Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o ubojstvima na farmama u Južnoj Africi (B9-0354/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Elżbieta Kruk. Prijedlog rezolucije o izborima 2020. u Tanzaniji i Zanzibaru (B9-0369/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé Charlie Weimers. Prijedlog rezolucije o uvrštavanju skupine „Sivi vukovi” na popis skupina koje su uključene u teroristička djela i na koje se primjenjuju mjere ograničavanja (B9-0374/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Prijedlog rezolucije o uklanjanju nejasnoća i nedosljednosti u dokumentima Europske komisije koje se odnose na vezu između kategorija istraživanja i razina tehnološke spremnosti (TRL-ova), a zbog čega nastaju prijevare prilikom financiranja sredstvima EU-a (B9-0394/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Viktor Uspaskich. Prijedlog rezolucije o premještanju proizvodnje iz trećih zemalja u Europsku uniju (B9-0395/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco Susanna Ceccardi. Prijedlog rezolucije o Europskoj povelji o sjećanju na holokaust i sprečavanju zločina protiv čovječnosti u digitalnom dobu (B9-0396/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Annika Bruna. Prijedlog rezolucije o razvoju prakse klanja u pokretnim klaonicama na poljoprivrednim gospodarstvima (B9-0397/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Christine Anderson. Prijedlog rezolucije na temu „Mjere za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19 ne bi trebale uključivati zatvaranje kulturnih, rekreacijskih i ugostiteljskih objekata” (B9-0398/2020)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

ENVI, IMCO


19. Predstavke

Predstavke od br. 1239-20 do br. 1437-20 upisane su u registar s datumom 17. prosinca 2020. i poslane nadležnom odboru u skladu s člankom 226. stavcima 9. i 10. Poslovnika.

Predsjedatelj je dana 17. prosinca 2020. nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 226. stavka 15. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


20. Izmjene upućivanja na odbore (članak 56. Poslovnika)

- Oblikovanje digitalne budućnosti Europe: uklanjanje prepreka funkcioniranju jedinstvenog digitalnog tržišta i poboljšanje upotrebe umjetne inteligencije za europske potrošače (2020/2216(INI))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: INTA (članak 57. Poslovnika), EMPL, ITRE (članak 57. Poslovnika), TRAN (članak 57. Poslovnika), AGRI, CULT (članak 57. Poslovnika), JURI (članak 57. Poslovnika), LIBE (članak 57. Poslovnika), FEMM


21. Pridruženi odbori (članak 57. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020.)

- Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav (2020/2260(INI))
odbori: ENVI, AGRI
(mišljenje: DEVE, INTA (članak 57. Poslovnika), IMCO, PECH)


22. Odluke o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 58. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020.)

- Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav (2020/2260(INI))
odbori: ENVI, AGRI (članak 58. Poslovnika)
(mišljenje: DEVE, INTA (članak 57. Poslovnika), IMCO, PECH)


23. Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 47. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020.)

Odbor ECON

- Pravedno i jednostavnije oporezivanje kojim se podupire strategija oporavka (daljnje postupanje EP-a na temelju Akcijskog plana Komisije iz srpnja i njegovih 25 inicijativa u području PDV-a, oporezivanja poslovanja i pojedinačnog oporezivanja) (2020/2254(INL))

Odbor LIBE

- Politika i pravo u području zakonitih migracija (2020/2255(INL))
(mišljenje: EMPL)

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 54. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020.)

Odbor AFET

- Suradnja EU-a i NATO-a u kontekstu transatlantskih odnosa (2020/2257(INI))

- Stanje kapaciteta EU-a za kiberobranu (2020/2256(INI))

Odbor CULT

- Položaj umjetnika i kulturni oporavak u EU-u (2020/2261(INI))

Odbor ECON

- Provedba Šeste direktive o PDV-u: što je potrebno kako bi se smanjio porezni jaz u Uniji (2020/2263(INI))

- Stvaranje gospodarski, socijalno i ekološki održivog europskog poreznog sustava u gospodarstvu nakon COVID-a (2020/2259(INI))
(mišljenje: EMPL)

- Reforma politike EU-a u području štetnih poreznih praksi (uključujući reformu Skupine za Kodeks o postupanju) (2020/2258(INI))

Odbor JURI

- Prikladnost propisa Europske unije, supsidijarnost i proporcionalnost – izvješće o boljoj izradi zakonodavstva za godine 2017., 2018. i 2019. (2020/2262(INI))
(mišljenje: IMCO, AFCO)

odbori ENVI, AGRI

- Strategija „od polja do stola” za pravedan, zdrav i ekološki prihvatljiv prehrambeni sustav (2020/2260(INI))
(mišljenje: DEVE, INTA (članak 57. Poslovnika), IMCO, PECH)

Odluke o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi (članci 207. i 208. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 9. prosinca 2020.)

Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području zaštite životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega

- Ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području zaštite životinja tijekom prijevoza unutar Unije i izvan nje (2020/2269(INI))

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje

- Vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući dezinformiranje (2020/2268(INI))

Posebni odbor za borbu protiv raka

- Jačanje Europe u borbi protiv raka - prema sveobuhvatnoj i koordiniranoj strategiji (2020/2267(INI))

Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

- Izvješće o umjetnoj inteligenciji u digitalnom dobu (2020/2266(INI))


24. Postupak odobrenja (članak 105. Poslovnika)

Izvješća s prijedlogom nezakonodavne rezolucije (postupak suglasnosti) (članak 105. stavak 2. Poslovnika)

(Nakon obavijesti Konferencije predsjednika odbora od 18. studenog 2020.)

Odbor LIBE

- Izmjena Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(mišljenje: AFET, FEMM)


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 662.276/OJVE).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:37 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti