Index 
Jegyzőkönyv
XML 205kPDF 300kWORD 78k
2020. december 17., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia (vita)
 4.Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága ***II (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága ***II (a vita folytatása)
 7.A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
8.1.Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye
  
8.2.Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
  
8.3.Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye
 9.A szavazás eredményének bejelentése
 10.Az ülés folytatása
 11.A napirend módosítása
 12.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 13.Második szavazási kör
 14.Az ülés folytatása
 15.A szavazás eredményének bejelentése
 16.A szavazáshoz fűzött indokolások
 17.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.Petíciók
 20.A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)
 21.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 22.Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 23.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 24.Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.46-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

MFF, jogállamisági feltételek és saját források
Állásfoglalási indítvány B9-0428/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0360)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

(A B9-0429/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A Dublin III. rendelet végrehajtása
Jelentés a Dublin III. rendelet végrehajtásáról [2019/2206(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0361)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A visszatérési irányelv végrehajtása
Jelentés a visszatérési irányelv végrehajtásáról [2019/2208(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0362)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása
Állásfoglalási indítvány B9-0401/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0377)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0421/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0378)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről
Állásfoglalási indítvány B9-0402/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0379)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

Felszólalások

Adrián Vázquez Lázara (a JURI bizottság elnöke), az első szavazási kör megnyitása előtt, aki kéri, hogy az alábbi kérdést utalják vissza az illetékes bizottságnak intézményközi tárgyalások céljából, az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése szerint: A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Ezt a kérést szavazásra bocsátják a Bizottság javaslatáról tartott zárószavazást követően (2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont ).


3. Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000075/2020) felteszi: Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia (B9-0029/2020)

Lídia Pereira kifejti a kérdést.

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Marek Paweł Balt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Pär Holmgren, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Zalewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petros Kokkalis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren és Petros Kokkalis, az ENVI bizottság nevében, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiáról (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás).

Felszólal: Gabriele Bischoff (előadó), aki jelentéséről nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdése alapján: Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében [2020/2098(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Tomáš Zdechovský, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tsvetelina Penkova, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Katalin Cseh, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, és Jean-François Jalkh, a(z) ID képviselőcsoport nevében.

(A vita folytatása: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart az alábbiakról:

Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye
Állásfoglalási indítvány B9-0424/2020.

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján, és az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 és B9-0436/2020, benyújtva az alábbiak által: Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák és Loránt Vincze, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, az S&D képviselőcsoport nevében, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo: Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikkének (5) bekezdése és 132. cikkének (4) bekezdése alapján, és az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 és B9-0445/2020, benyújtva az alábbiak által: Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan és Janina Ochojska, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Jytte Guteland, az S&D képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann és Ernest Urtasun, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo: Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei ***I
Jelentés a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A9-0187/2020);

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen;

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukoricát, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen;

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen;

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen;

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica
Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által, az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Illetékes képviselők: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi és Sirpa Pietikäinen;

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés
Állásfoglalási indítvány B9-0403/2020;

A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa
Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról [2020/2084(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Dennis Radtke és Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Fenntartható vállalatirányítás
Jelentés a fenntartható vállalatirányításról [2020/2137(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről
Állásfoglalási indítvány B9-0400/2020.

A Parlament az alábbival kapcsolatos ideiglenes megállapodásról szavaz:

Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***I
Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Željana Zovko (A9-0201/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében
Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében [2020/2098(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0422/2020;

A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai
Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól [2020/2044(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

A szavazás vége: 11.00

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13.00


6. Az OLAF EPPO-val való együttműködése és vizsgálatainak hatékonysága ***II (a vita folytatása)

Ajánlás második olvasatra a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(A vita kezdete: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal Daniel Freund, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Sándor Rónai, Joachim Kuhs és Sabrina Pignedoli.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Az elnök tájékoztat, hogy sem elutasításra irányuló indítványt, sem módosítást nem nyújtottak be az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján az első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

A jogszabály elfogadottnak minősül (P9_TA(2020)0363).
(A szavazás eredménye: 2020. december 14-i, 15-i, 16-i 17-i és 18-i szavazási melléklet, 20. pont)


7. A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai (vita)

Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól [2020/2044(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal Peter Jahr, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cristina Maestre Martín De Almagro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jorge Buxadé Villalba, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pernando Barrena Arza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa és Jarosław Duda.

Felszólal: Helena Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás).


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2020.12.16-i jegyzőkönyv, 23. pont .)


8.1. Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye

Állásfoglalási indítványok: B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 és B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, María Soraya Rodríguez Ramos, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Lars Patrick Berg, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Özlem Demirel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker és Charles Goerens.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (B9-0424/2020); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (B9-0425/2020); 2020.12.18-i jegyzőkönyv, 6. pont (módosítások); 2020.12.18-i jegyzőkönyv, 10. pont (zárószavazás).


8.2. Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen

Állásfoglalási indítványok: B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 és B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen és Reinhard Bütikofer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat: B9-0431/2020 és B9-0432/2020.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu és Miriam Lexmann előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat: B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 és B9-0436/2020.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernard Guetta, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandra Pereira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carles Puigdemont i Casamajó, független, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg és Henrike Hahn.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás).


8.3. Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye

Állásfoglalási indítványok B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 és B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers és Isabel Wiseler-Lima előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Marco Campomenosi, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Hermann Tertsch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mick Wallace, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki és Karin Karlsbro.

Felszólal: Helena Dalli (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 9. pont (módosítások); 2020.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont (zárószavazás).


ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

9. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye
Állásfoglalási indítvány B9-0424/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0432/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0375)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0440/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0376)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei ***I
Jelentés a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: József Szájer (A9-0187/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2020)0364)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁGHOZ VALÓ VISSZAUTALÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Név szerinti szavazással jóváhagyva (629 mellette, 51 ellene, 16 tartózkodás)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab
Állásfoglalási indítvány B9-0411/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0365)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
Állásfoglalási indítvány B9-0413/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0366)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) kukorica
Állásfoglalási indítvány B9-0414/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0367)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 88017 (MON-88Ø17-3) kukorica
Állásfoglalási indítvány B9-0415/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0368)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 25. pont)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A géntechnológiával módosított MON 89034 (MON-89Ø34-3) kukorica
Állásfoglalási indítvány B9-0416/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0369)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 26. pont)

A „Minority Safepack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” című európai polgári kezdeményezés
Állásfoglalási indítvány B9-0403/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0370)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 27. pont)

(A B9-0405/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

A méltányos átállást szolgáló erős szociális Európa
Jelentés a méltányos átállást szolgáló erős szociális Európáról [2020/2084(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Dennis Radtke és Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0371)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 28. pont)

Fenntartható vállalatirányítás
Jelentés a fenntartható vállalatirányításról [2020/2137(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0372)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 29. pont)

Tanácsi ajánlás a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről
Állásfoglalási indítvány B9-0400/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0373)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 30. pont)

Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***I
Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Elfogadva. (P9_TA(2020)0374)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 31. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében
Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében [2020/2098(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Minősített többség szükséges a rendelet szövegéhez)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0380)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0422/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0382)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai
Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól [2020/2044(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0383)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)

(Az ülést 13.07-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 13.45-kor folytatódik.


11. A napirend módosítása

Az elnök tájékoztat, hogy a képviselőcsoportokkal egyetértésben a 2020. december 18-i, pénteki napirend alábbi módosítását javasolja:

A Tanácsnak és a Bizottságnak Az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli kapcsolatokról szóló nyilatkozataival kapcsolatos vitát (a napirend 179. pontja) ne zárják le állásfoglalási indítvánnyal.

A Parlament egyetért ezzel a javaslattal. A napirendet ennek megfelelően módosítják.

A módosított pénteki napirendet közzéteszik a Parlament honlapján.


12. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A(z) Verts/ALE képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatot juttatta el az elnöknek:

Biztonsági és Védelmi Albizottság: Alviina Alametsä helyett Manuela Ripa

A határozat a mai naptól hatályos.


13. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye
Állásfoglalási indítvány B9-0425/2020;

Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0432/2020;

Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0440/2020;

Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása
Állásfoglalási indítvány B9-0401/2020;

A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0421/2020;

A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről
Állásfoglalási indítvány B9-0402/2020;

Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében
Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében [2020/2098(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN bizottság;

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0422/2020;

A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai
Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól [2020/2044(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

A szavazás vége: 15.00

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30.

(Az ülést 13.47-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

14. Az ülés folytatása

Az ülés 16.35-kor folytatódik.


15. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az emberi jogok helyzetének romlása Egyiptomban, különösen az Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) egyiptomi emberi jogi szervezet aktivistáinak ügye
Állásfoglalási indítvány B9-0425/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 41. pont)

Kényszermunka és az ujgurok helyzete Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0432/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0375)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 32. pont)

(A B9-0431/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Irán, különösen a 2012. évi Szaharov-díjjal kitüntetett Naszrin Szotúdeh ügye
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0440/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0376)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 33. pont)

(A B9-0438/2020 és B9-0439/2020 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Az uniós vízügyi jogszabályok végrehajtása
Állásfoglalási indítvány B9-0401/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0377)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 34. pont)

A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0421/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0378)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 35. pont)

A nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó tanácsi formáció szükségességéről
Állásfoglalási indítvány B9-0402/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0379)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 36. pont)

(A B9-0404/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az eljárási szabályzat módosítása a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében
Jelentés az eljárási szabályzat módosításáról a Parlament rendkívüli körülmények közötti működésének biztosítása érdekében [2020/2098(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0380)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 37. pont)

A vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes vonatkozásai a Csatorna-alagút tekintetében ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0381)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 38. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia
Állásfoglalási indítvány B9-0422/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0382)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 39. pont)

A Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásai
Jelentés a Petíciós Bizottság 2019. évi tanácskozásairól [2020/2044(INI)] - Petíciós Bizottság. Előadó: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0383)
(A szavazás eredménye: „A 2020. december 14-i, 15-i, 16-i, 17-i és 18-i szavazások eredménye” melléklet, 40. pont)


16. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


17. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a 2006/43/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2009/138/EK irányelv, a 2011/61/EU irányelv, a 2013/36/EU irányelv, a 2014/65/EU irányelv, az (EU) 2015/2366 irányelv és az (EU) 2016/2341 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 282. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankd elnökével.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról és az 1060/2009/EK rendelet, a 648/2012/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet, valamint a 909/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelerte (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 282. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankd elnökével.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE, IMCO

- Az ESAC két tagjának kinevezéséről (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

2) a parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) a képviselők

- Thierry Mariani. Állásfoglalási indítvány a varósziai helyzetről és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 500. és 2483. sz. határozatának be nem tartásáról (B9-0351/2020)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Julie Lechanteux. Állásfoglalási indítvány az EU globális emberi jogi szankciórendszeréről (B9-0353/2020)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík és Bernhard Zimniok. Állásfoglalási indítvány a dél-afrikai mezőgazdasági termelők meggyilkolásáról (B9-0354/2020)

utalva

illetékes :

AFET

- Elżbieta Kruk. Állásfoglalási indítvány a 2020-as tanzániai és zanzibári választásokról (B9-0369/2020)

utalva

illetékes :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé és Charlie Weimers. Állásfoglalási indítvány a Szürke Farkasok szervezet terrorcselekményekben részt vevő, és ezért korlátozó intézkedések tárgyát képező csoportok jegyzékébe való felvételéről (B9-0374/2020)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Állásfoglalási indítvány az uniós finanszírozással kapcsolatos csalásokhoz vezető, a kutatási kategóriák és a technológiai készenléti szintek (TRL-ek) közötti összefüggéssel kapcsolatos európai bizottsági dokumentumokban található kétértelműségek és következetlenségek megszüntetéséről (B9-0394/2020)

utalva

illetékes :

ECON

- Viktor Uspaskich. Állásfoglalási indítvány a harmadik országokban gyártott termékek előállításának Európai Unióba történő visszahelyezéséről (B9-0395/2020)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco és Susanna Ceccardi. Állásfoglalási indítvány a holokausztról való megemlékezés európai chartájáról és az emberiesség elleni bűncselekmények megelőzéséről a digitális korban (B9-0396/2020)

utalva

illetékes :

LIBE

- Annika Bruna. Állásfoglalási indítvány a mezőgazdasági üzemeken belül, mobil vágóhidak révén történő vágás fejlesztéséről (B9-0397/2020)

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI

- Christine Anderson. Állásfoglalási indítvány „A Covid19-világjárvány megfékezésére irányuló intézkedések keretében nem szabad lezárni a kulturális, szabadidős és vendéglátóipari létesítményeket” témáról (B9-0398/2020)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

ENVI, IMCO


19. Petíciók

A 1239-20–1437-20. számú petíciókat 2020. december 17-án/-én nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. december 17-án/én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


20. A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 56. cikke)

- Európa digitális jövőjének megtervezése: a digitális egységes piac működése előtti akadályok felszámolása és a mesterséges intelligencia alkalmazásának javítása az európai fogyasztók számára (2020/2216(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), EMPL, ITRE (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke), AGRI, CULT (az eljárási szabályzat 57. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 57. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 57. cikke), FEMM


21. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. december 9-i határozatát követően)

- Tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia (2020/2260(INI))
bizottságok: ENVI, AGRI
(vélemény: DEVE, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, PECH)


22. Társbizottsági eljárások alkalmazásáról szóló határozatok (az eljárási szabályzat 58. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. december 9-i határozatát követően)

- Tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia (2020/2260(INI))
bizottságok: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 58. cikke)
(vélemény: DEVE, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, PECH)


23. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 47. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. december 9-i határozatát követően)

ECON bizottság

- A gazdaságélénkítési stratégiát támogató méltányos és egyszerűbb adózás (a Bizottság júliusi cselekvési tervének és a héa, a vállalkozások és az egyéni adózás területén tett 25 kezdeményezésének az EP általi nyomon követése) (2020/2254(INL))

LIBE bizottság

- A jogszerű migrációra vonatkozó politika és jogszabályok (2020/2255(INL))
(vélemény: EMPL)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. december 9-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Az EU és a NATO közötti együttműködés a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében (2020/2257(INI))

- Az európai kibervédelmi képességek helyzete (2020/2256(INI))

CULT bizottság

- A művészek helyzete és kulturális helyreállítás az EU-ban (2020/2261(INI))

ECON bizottság

- A 6. héairányelv végrehajtása: mi hiányzik az uniós héabevétel-kiesés csökkentéséhez? (2020/2263(INI))

- Gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható európai adórendszer létrehozása a COVID utáni gazdaságban (2020/2259(INI))
(vélemény: EMPL)

- A káros adózási gyakorlatokkal kapcsolatos uniós poltika reformja (köztük a magatartási kódexszel foglalkozó csoport reformja) (2020/2258(INI))

JURI bizottság

- Az európai uniós szabályozás célravezetősége, szubszidiaritása és arányossága – Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben (2020/2262(INI))
(vélemény: IMCO, AFCO)

bizottságok ENVI, AGRI

- Tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerre irányuló, „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű stratégia (2020/2260(INI))
(vélemény: DEVE, INTA (az eljárási szabályzat 57. cikke), IMCO, PECH)

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 207. és 208. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. december 9-i határozatát követően)

az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság

- Az állatoknak az EU-n belül és kívül történő szállítása közbeni védelme tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálása (2020/2269(INI))

az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

- Külföldi beavatkozás az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába, beleértve a félretájékoztatást is (2020/2268(INI))

a rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

- Európa megerősítése a rák elleni küzdelemben – egy átfogó és összehangolt stratégia felé (2020/2267(INI))

a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

- Jelentés a mesterséges intelligenciáról a digitális korban (2020/2266(INI))


24. Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)

Jelentések egy jóváhagyási eljárásra vonatkozó nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslattal (az eljárási szabályzat 105. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2020. november 18-i értesítését követően)

LIBE bizottság

- Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendelet módosítása (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(vélemény: AFET, FEMM)


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 662.276/OJVE).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.37-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat