Index 
Proces-verbal
XML 206kPDF 298kWORD 78k
Joi, 17 decembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (dezbatere)
 4.Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II (continuarea dezbaterii)
 7.Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019 (dezbatere)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  8.1.Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
  8.2.Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
  8.3.Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
 9.Anunțarea rezultatelor votului
 10.Reluarea ședinței
 11.Modificarea ordinii de zi
 12.Componența comisiilor și delegațiilor
 13.A doua sesiune de votare
 14.Reluarea ședinței
 15.Anunțarea rezultatelor votului
 16.Explicații privind votul
 17.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 18.Depunere de documente
 19.Petiții
 20.Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)
 21.Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)
 22.Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
 23.Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă
 24.Procedura de aprobare (articolul 105 din Regulamentul de procedură)
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.46.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

CFM, condiționalitatea privind statul de drept și resursele proprii
Propunere de rezoluție B9-0428/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0360)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 17)

(Propunerea de rezoluție B9-0429/2020 a devenit caducă.)

Punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III
Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului Dublin III [2019/2206(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0361)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 18)

Punerea în aplicare a Directivei privind returnarea
Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind returnarea [2019/2208(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tineke Strik (A9-0238/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0362)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 19)

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa
Propunere de rezoluție B9-0401/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0377)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 34)

Strategia UE privind uniunea securității
Propunere de rezoluție B9-0421/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0378)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 35)

Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen
Propunere de rezoluție B9-0402/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0379)
Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 36)

Intervenții

Adrián Vázquez Lázara (președintele Comisiei JURI) înaintea deschiderii primei sesiuni de vot, pentru a solicita retrimiterea următoarei chestiuni comisiei competente, pentru negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Cererea va fi supusă votului după votul final privind propunerea Comisiei (punctul 9 al PV din 17.12.2020).


3. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000075/2020) adresată de Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra și Petros Kokkalis, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (B9-0029/2020)

Lídia Pereira a dezvoltat întrebarea.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Marek Paweł Balt, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului Renew, Pär Holmgren, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Zalewska, în numele Grupului ECR, Petros Kokkalis, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

- Sandra Pereira, Marek Paweł Balt, Nils Torvalds, Pär Holmgren și Petros Kokkalis, în numele Comisiei ENVI, referitoare la Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice (2020/2532(RSP)) (B9-0422/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).

A intervenit Gabriele Bischoff (raportoare), pentru a face o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din Regulamentul de procedură cu privire la raportul său: Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020).


4. Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

Marian-Jean Marinescu a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Tsvetelina Penkova, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, în numele Grupului Renew, și Jean-François Jalkh, în numele Grupului ID.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 17.12.2020)


5. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
Propunere de rezoluție B9-0424/2020.

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură în locul următoarelor propuneri de rezoluție B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 și B9-0436/2020, de către de Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák și Loránt Vincze, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, Reinhard Bütikofer și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert-Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang (2020/2913(RSP)) (RC-B9-0432/2020);

Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
Propunere comună de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură în locul următoarelor propuneri de rezoluție B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 și B9-0445/2020, de către Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan și Janina Ochojska, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu și Marie-Pierre Vedrenne, în numele Grupului Renew Europe, Hannah Neumann și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh 2012 (2020/2914(RSP)) (RC-B9-0440/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A9-0187/2020);

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069145/02 ; 2020/2891(RSP)) (B9-0411/2020) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069146/02 - 2020/2892(RSP)) (B9-0413/2020) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069147/02 - 2020/2893(RSP)) (B9-0414/2020) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069148/02 - 2020/2894(RSP)) (B9-0415/2020) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen;

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI în conformitate cu articolul 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D069149/02 - 2020/2895(RSP)) (B9-0416/2020) - Deputați responsabili: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi și Sirpa Pietikäinen;

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
Propunere de rezoluție B9-0403/2020;

O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste [2020/2084(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Dennis Radtke și Agnes Jongerius (A9-0233/2020);

Guvernanța corporativă sustenabilă
Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă [2020/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020);

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0400/2020.

Parlamentul este invitat să treacă la votul pentru acordul provizoriu privind:

Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Željana Zovko (A9-0201/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
Propunere de rezoluție B9-0422/2020;

Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Scrutinul va fi deschis până la ora 11.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.00.


6. Cooperarea OLAF cu EPPO și eficacitatea investigațiilor sale ***II (continuarea dezbaterii)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă [10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A9-0263/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 4 al PV din 17.12.2020)

Au intervenit Daniel Freund, în numele Grupului Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, în numele Grupului ECR, Ivan Vilibor Sinčić, neafiliat, Sándor Rónai, Joachim Kuhs și Sabrina Pignedoli.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Președinta a comunicat că nu au fost depuse nicio propunere de respingere și niciun amendament în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură, în ceea ce privește poziția Consiliului în primă lectură (10008/1/2020 - C9-0393/2020- 2018/0170(COD)).

Prin urmare, actul se consideră adoptat (P9_TA(2020)0363).
(Anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17 și 18 decembrie 2020, punctul 20)


7. Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019 (dezbatere)

Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

Kosma Złotowski și-a prezentat raportul.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Nicola BEER
Vicepreședintă

Au intervenit Peter Jahr, în numele Grupului PPE, Cristina Maestre Martín De Almagro, în numele Grupului S&D, Ulrike Müller, în numele Grupului Renew, Tatjana Ždanoka, în numele Grupului Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, în numele Grupului ECR, Pernando Barrena Arza, în numele Grupului GUE/NGL, Ádám Kósa, Domènec Ruiz Devesa și Jarosław Duda.

A intervenit Helena Dalli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 17.12.2020(amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 23 al PV din 16.12.2020.)


8.1. Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)

Propuneri de rezoluții B9-0424/2020, B9-0425/2020, B9-0426/2020, B9-0427/2020, B9-0430/2020, B9-0437/2020 și B9-0442/2020 (2020/2912(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Mounir Satouri, Pierfrancesco Majorino, Jan-Christoph Oetjen, Ryszard Czarnecki et Christian Sagartz au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, în numele Grupului Renew, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului ECR, Özlem Demirel, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Domènec Ruiz Devesa, Katalin Cseh, Dominik Tarczyński, Manu Pineda, Dorien Rookmaker și Charles Goerens.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 17.12.2020 (B9-0424/2020); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (B9-0425/2020); punctul 6 al PV din 18.12.2020 (amendamente); punctul 10 al PV din 18.12.2020 (vot final).


8.2. Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang

Propuneri de rezoluții B9-0431/2020, B9-0432/2020, B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 și B9-0436/2020 (2020/2913(RSP))

Nikolaj Villumsen și Reinhard Bütikofer au prezentat propunerile de rezoluție B9-0431/2020 și B9-0432/2020.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Kati Piri, Assita Kanko, Engin Eroglu și Miriam Lexmann au prezentat propunerile de rezoluție B9-0433/2020, B9-0434/2020, B9-0435/2020 și B9-0436/2020.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Bernard Guetta, în numele Grupului Renew, Thierry Mariani, în numele Grupului ID, Salima Yenbou, în numele Grupului Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen, în numele Grupului ECR, Sandra Pereira, în numele Grupului GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, neafiliat, Isabel Wiseler-Lima, Raphaël Glucksmann, Billy Kelleher, Anna Bonfrisco, Yannick Jadot, Ivan Vilibor Sinčić, Isabel Santos, Samira Rafaela, Lars Patrick Berg și Henrike Hahn.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


8.3. Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh

Propuneri de rezoluții B9-0438/2020, B9-0439/2020, B9-0440/2020, B9-0441/2020, B9-0443/2020, B9-0444/2020 și B9-0445/2020 (2020/2914(RSP))

Dominique Bilde, Nikolaj Villumsen, Hannah Neumann, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Charlie Weimers și Isabel Wiseler-Lima au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Frédérique Ries, în numele Grupului Renew, Marco Campomenosi, în numele Grupului ID, Hermann Tertsch, în numele Grupului ECR, Mick Wallace, în numele Grupului GUE/NGL, Radosław Sikorski, Evin Incir, Petras Auštrevičius, Anna Bonfrisco, Adam Bielan, Željana Zovko, Nicola Beer, Gianna Gancia, Patryk Jaki și Karin Karlsbro.

A intervenit Helena Dalli (membră a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 17.12.2020 (amendamente); punctul 15 al PV din 17.12.2020 (vot final).


A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

9. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
Propunere de rezoluție B9-0424/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 41)

Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0432/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0375)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 32)

Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0440/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0376)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 33)

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie [COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A9-0187/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat așa cum a fost modificat (P9_TA(2020)0364)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 21)

CERERE DE RETRIMITERE ÎN COMISIE

Aprobat prin AN (629 pentru, 51 împotrivă, 16 abțineri)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Soia modificată genetic MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788
Propunere de rezoluție B9-0411/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0365)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 22)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și MON 87411
Propunere de rezoluție B9-0413/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0366)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 23)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MIR604 (SYN-IR6Ø4-5)
Propunere de rezoluție B9-0414/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0367)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 24)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 88017 (MON-88Ø17-3)
Propunere de rezoluție B9-0415/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0368)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 25)

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: Porumbul modificat genetic MON 89034 (MON-89Ø34-3)
Propunere de rezoluție B9-0416/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0369)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 26)

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack”
Propunere de rezoluție B9-0403/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0370)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 27)

(Propunerea de rezoluție B9-0405/2020 a devenit caducă.)

O Europă socială puternică pentru tranziții juste
Raport referitor la o Europă socială puternică pentru tranziții juste [2020/2084(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportori: Dennis Radtke și Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0371)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 28)

Guvernanța corporativă sustenabilă
Raport referitor la guvernanța corporativă sustenabilă [2020/2137(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pascal Durand (A9-0240/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0372)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 29)

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență
Propunere de rezoluție B9-0400/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0373)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 30)

Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 [COM(2020)0384 - C9-0275/2020- 2020/0179(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Željana Zovko (A9-0201/2020)

(Majoritate simplă)

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P9_TA(2020)0374)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 31)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Majoritate calificată necesară pentru textul Regulamentului de procedură, majoritate simplă necesară pentru interpretări și propunerea de decizie)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0380)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 37)

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
Propunere de rezoluție B9-0422/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0382)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 39)

Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0383)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 40)

(Ședința a fost suspendată la 13.07.)


A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.45.


11. Modificarea ordinii de zi

Președintele, de acord cu grupurile politice, a propus următoarea modificare a ordinii de zi din ziua următoare, vineri, 18 decembrie 2020:

Dezbaterea referitoare la declarațiile Consiliului și Comisiei privind viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit (punctul 179 din OJ) nu va fi încheiată printr-o rezoluție.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere. Ordinea de zi a fost astfel modificată.

Ordinea de zi actualizată pentru ziua de vineri va fi disponibilă pe site-ul Parlamentului.


12. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului Verts/ALE următoarea decizie de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

Subcomisia pentru securitate și apărare: Alviina Alametsä care o înlocuiește pe Manuela Ripa

Această decizie produce efecte începând de astăzi.


13. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la voturile finale privind:

Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
Propunere de rezoluție B9-0425/2020;

Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0432/2020;

Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0440/2020;

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa
Propunere de rezoluție B9-0401/2020;

Strategia UE privind uniunea securității
Propunere de rezoluție B9-0421/2020;

Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen
Propunere de rezoluție B9-0402/2020;

Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020);

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare în ceea ce privește tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN;

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
Propunere de rezoluție B9-0422/2020;

Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020).

Scrutinul va fi deschis până la ora 15.00.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 16.30.

(Ședința a fost suspendată la 13.47.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

14. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.35.


15. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Deteriorarea situației drepturilor omului în Egipt, în special cazul activiștilor din cadrul Inițiativei egiptene pentru drepturile personale (EIPR)
Propunere de rezoluție B9-0425/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 41)

Munca forțată și situația uigurilor din Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0432/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0375)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 32)

(Propunerea de rezoluție B9-0431/2020 a devenit caducă.)

Iran, în special cazul laureatei Premiului Saharov 2012, Nasrin Sotoudeh
Propunere comună de rezoluție RC-B9-0440/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0376)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 33)

(Propunerile de rezoluții B9-0438/2020 și B9-0439/2020 au devenit caduce.)

Punerea în aplicare a legislației UE privind apa
Propunere de rezoluție B9-0401/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0377)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 34)

Strategia UE privind uniunea securității
Propunere de rezoluție B9-0421/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0378)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 35)

Necesitatea unei formațiuni a Consiliului dedicate egalității de gen
Propunere de rezoluție B9-0402/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0379)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 36)

(Propunerea de rezoluție B9-0404/2020 a devenit caducă.)

Modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale
Raport privind modificările aduse Regulamentului de procedură pentru a asigura funcționarea Parlamentului în împrejurări excepționale [2020/2098(REG)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Gabriele Bischoff (A9-0194/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P9_TA(2020)0380)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 37)

Anumite aspecte ale siguranței și conectivității feroviare în ceea ce privește tunelul de sub Canalul Mânecii ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - TRAN

(Majoritate simplă)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat (P9_TA(2020)0381)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 38)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice
Propunere de rezoluție B9-0422/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0382)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 39)

Deliberările Comisiei pentru petiții în 2019
Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2019 [2020/2044(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportor: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0383)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 14, 15, 16, 17, 18 decembrie 2020, punctul 40)


16. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


17. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 și (UE) 2016/2341 (COM(2020)0596 - C9-0303/2020 - 2020/0268(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

  • În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 909/2014 (COM(2020)0595 - C9-0304/2020 - 2020/0266(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

  • În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

ITRE, IMCO

- Numirea a doi membri ai ESAC (N9-0079/2020 - C9-0423/2020 - 2020/0909(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)) - BUDG - Raportori: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0267/2020)

3) de către deputați

- Thierry Mariani. Propunere de rezoluție referitoare la situația din Varosha și nerespectarea Rezoluțiilor 500 și 2483 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (B9-0351/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

LIBE

- Julie Lechanteux. Propunere de rezoluție referitoare la regimul mondial de sancțiuni ale UE în materie de drepturi ale omului (B9-0353/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

INTA

- Christine Anderson, Gerolf Annemans, Nicolas Bay, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Markus Buchheit, Angel Dzhambazki, Nicolaus Fest, Roman Haider, Virginie Joron, Herve Juvin, Athanasios Konstantinou, Maximilian Krah, Elżbieta Kruk, Joachim Kuhs, Danilo Oscar Lancini, Jaak Madison, Jörg Meuthen, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Milan Uhrík Bernhard Zimniok. Propunere de rezoluție referitoare la crimele comise în ferme în Africa de Sud (B9-0354/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Elżbieta Kruk. Propunere de rezoluție referitoare la alegerile din 2020 din Tanzania și Zanzibar (B9-0369/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Mathilde Androuët, Aurelia Beigneux, François-Xavier Bellamy, Annika Bruna, Gilbert Collard, Nicolaus Fest, Emmanouil Fragkos, Gianna Gancia, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, France Jamet, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Sylvia Limmer, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière, André Rougé Charlie Weimers. Propunere de rezoluție referitoare la desemnarea „Lupilor suri” ca grupare implicată în acte de terorism și care face obiectul unor măsuri restrictive (B9-0374/2020)

retrimis

comisiei competente :

AFET

aviz :

LIBE

- Ivan Vilibor Sinčić. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea ambiguităților și inconsecvențelor din documentele Comisiei Europene referitoare la legătura dintre categoriile de cercetare și nivelurile de maturitate tehnologică (TRL) care conduc la fraudă în finanțarea din partea UE (B9-0394/2020)

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Viktor Uspaskich. Propunere de rezoluție referitoare la relocarea în Uniunea Europeană a produselor fabricate în țări terțe (B9-0395/2020)

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

ECON, EMPL, ITRE

- Mara Bizzotto, Anna Bonfrisco Susanna Ceccardi. Propunere de rezoluție referitoare la o cartă europeană pentru comemorarea Holocaustului și prevenirea crimelor împotriva umanității în era digitală (B9-0396/2020)

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Annika Bruna. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea sacrificării la fermă cu ajutorul abatoarelor mobile (B9-0397/2020)

retrimis

comisiei competente :

AGRI

aviz :

ENVI

- Christine Anderson. Propunere de rezoluție referitoare la propunerea de a nu închide centrele culturale, de agrement și de restaurație cu ocazia măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19 (B9-0398/2020)

retrimis

comisiei competente :

CULT

aviz :

ENVI, IMCO


19. Petiții

Petițiile nr. 1239-20 - 1437-20 au fost înscrise în registrul general la data de 17 decembrie 2020 și au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 226 alineatele (9) și (10) din Regulamentul de procedură.

Președintele, în conformitate cu articolul 226 alineatul (15) din Regulamentul de procedură, a trimis comisiei competente la 17 decembrie 2020 petițiile primite de Parlamentul European și care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nu își au reședința sau sediul social într-un stat membru.


20. Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 56 din Regulamentul de procedură)

- Conturarea viitorului digital al Europei: înlăturarea obstacolelor din calea funcționării pieței unice digitale și îmbunătățirea utilizării IA pentru consumatorii europeni (2020/2216(INI))
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: EMPL, AGRI, FEMM, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), ITRE (articolul 57 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 57 din Regulamentul de procedură), CULT (articolul 57 din Regulamentul de procedură), JURI (articolul 57 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 57 din Regulamentul de procedură)


21. Comisii asociate (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2020)

- O strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic (2020/2260(INI))
comisii: ENVI, AGRI
(aviz: DEVE, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, PECH)


22. Deciziile de a aplica procedura reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 58 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2020)

- O strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic (2020/2260(INI))
comisii: ENVI, AGRI (articolul 58 din Regulamentul de procedură)
(aviz: DEVE, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, PECH)


23. Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 47 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2020)

ECON

- O fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare (cursul dat de Parlamentul European planului de acțiune prezentat de Comisie în iulie și celor 25 de inițiative ale sale în domeniul TVA, al impozitării întreprinderilor și al impozitării individuale) (2020/2254(INL))

LIBE

- Politica și legislația privind migrația legală (2020/2255(INL))
(aviz: EMPL)

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2020)

AFET

- Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice (2020/2257(INI))

- Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE (2020/2256(INI))

CULT

- Situația artiștilor și redresarea culturală în Uniunea Europeană (2020/2261(INI))

ECON

- Punerea în aplicare a celei de a 6-a Directive TVA: ce lipsește pentru a reduce deficitul de încasare a TVA în UE? (2020/2263(INI))

- Crearea unui sistem fiscal european sustenabil din punct de vedere economic, social și ecologic în economia post-COVID (2020/2259(INI))
(aviz: EMPL)

- Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reformarea Grupului de lucru pentru Codul de conduită) (2020/2258(INI))

JURI

- Adecvarea reglementărilor la nivelul Uniunii Europene, precum și subsidiaritatea și proporționalitatea – raportul pentru anii 2017, 2018 și 2019 privind o mai bună legiferare (2020/2262(INI))
(aviz: IMCO, AFCO)

comisii ENVI, AGRI

- O strategie «De la fermă la consumator» pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic (2020/2260(INI)) (aviz: DEVE, INTA (articolul 57 din Regulamentul de procedură), IMCO, PECH)

Decizii de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolele 207 și 208 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 9 decembrie 2020)

Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

- Examinarea presupuselor încălcări a dreptului Uniunii și a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii (2020/2269(INI))

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv privind dezinformarea

- Ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii Europene, inclusiv dezinformarea (2020/2268(INI))

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

- O Europă mai puternică în lupta împotriva cancerului - către o strategie cuprinzătoare și coordonată (2020/2267(INI))

Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală

- Raport referitor la inteligența artificială în era digitală (2020/2266(INI))


24. Procedura de aprobare (articolul 105 din Regulamentul de procedură)

Rapoarte conținând un proiect de rezoluție fără caracter legislativ (procedura de aprobare) [articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

(Ca urmare a notificării Conferinței președinților de comisie din 18 noiembrie 2020)

LIBE

- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 168/2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2020/0112R(APP) - 2020/0112(APP))
(aviz: AFET, FEMM)


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 662.276/OJVE).


26. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 16.37.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hautala Heidi, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kósa Ádám, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyuchyuk Ilhan, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate