Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Петък, 18 декември 2020 г. - Брюксел

8. Второ гласуване
Пълни стенографски протоколи

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0426/2020;

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Pierre Larrouturou и Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - комисия TRAN;

Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - комисия TRAN;

Безопасност на въздухоплаването след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - комисия TRAN;

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - комисия PECH.

Гласуването ще продължи до 14:45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17 часа.

(Заседанието е прекъснато в 13.30 ч.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност