Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 5k
Vrijdag 18 december 2020 - Brussel

8. Tweede stemming
Volledige verslagen

Het Parlement houdt een eindstemming over:

De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0426/2020;

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Pierre Larrouturou en Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN;

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN;

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - commissie TRAN;

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH.

Er kan worden gestemd tot 14.45 uur.

Vervolgens wordt tot stemming overgegaan.

De uitslag van de stemming wordt bekendgemaakt om 17 uur.

(De vergadering wordt om 13.30 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid