Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Piatok, 18. decembra 2020 - Brusel

8. Druhé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje v záverečnom hlasovaní:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0426/2020;

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021
Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Hlasovať je možné do 14.45 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené:17.00 h.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia