Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0371(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0267/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Приети текстове :

P9_TA(2020)0385

Протокол
XML 13k
Петък, 18 декември 2020 г. - Брюксел

10. Обявяване на резултатите от гласуването
Пълни стенографски протоколи

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Влошаващото се положение с правата на човека в Египет, по-специално случаят на активистите от Египетска инициатива за лични права (ЕИЛП)
Общо предложение за резолюция RC-B9-0426/2020

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0384)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 41)

(Предложенията за резолюции B9-0437/2020 и B9-0442/2020 отпадат.)

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели
Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Pierre Larrouturou и Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0385)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 42)

Преди да подпише бюджета за финансовата 2021 година, председателят направи следното изявление:

"Позицията на Съвета от 14 декември 2020 г. Беше приета от Парламента без изменение. Във връзка с това в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз бюджетната процедура за финансовата 2021 година може да се счита за приключена. Обявявам, че бюджетът на Съюза за финансовата 2021 година е окончателно приет."

Председателят пристъпи към подписването на бюджета в присъствието на Pierre Larrouturou и Olivier Chastel (докладчици за общия бюджет).

Председателят прочете резултатите от гласуването на четирите спешни мерки, които ще влязат в сила в случай на липса на споразумение с Обединеното кралство:

Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0386)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 43)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0387)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 44)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Безопасност на въздухоплаването след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0388)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 45)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - комисия PECH

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието (P9_TA(2020)0389)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 14, 15, 16, 17 и 18 декември 2020 г., точка 46)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност