Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0371(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0267/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0385

Zápis
XML 11k
Pátek, 18. prosince 2020 - Brusel

10. Oznámení výsledků hlasování
Doslovné záznamy

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0384)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 41)

(Návrhy usnesení B9-0437/2020 a B9-0442/2020 se neberou v potaz.)

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0385)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 42)

Předseda před podepsánín rozpočtu na rozpočtový rok 2021 učinil toto prohlášení:

„Parlament schválil postoj Rady ze dne 14. prosince 2020 beze změn. V souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie může být rozpočtový proces na rozpočtový rok 2021 považován za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2021 byl přijat s konečnou platností.“

Předseda rozpočet podepsal za přítomnosti Pierra Larrouturoua a Oliviera Chastela (zpravodajové pro souhrnný rozpočet).

Předseda oznámil výsledky hlasování o čtyřech mimořádných opatřeních, která vstoupí v platnost v případě, že nebude dosaženo dohody se Spojeným královstvím:

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0386)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 43)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0387)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 44)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0388)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 45)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0389)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 46)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí