Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0371(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0267/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0385

Notulen
XML 11k
Vrijdag 18 december 2020 - Brussel

10. Bekendmaking van de uitslag van de stemming
Volledige verslagen

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming:

De verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte, in het bijzonder de zaak van de activisten van het Egyptische initiatief voor persoonlijke rechten (EIPR)
Gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B9-0426/2020

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0384)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 41)

(Ontwerpresoluties B9-0437/2020 en B9-0442/2020 komen te vervallen.)

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Pierre Larrouturou en Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0385)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 42)

Alvorens de begroting voor het begrotingsjaar 2021 te tekenen, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

“Het standpunt van de Raad van 14 december 2020 is zonder wijzigingen goedgekeurd door het Parlement. Overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie, kan de begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2021 dus geacht worden te zijn vastgesteld. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021 definitief is vastgesteld.”

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Pierre Larrouturou en Olivier Chastel (rapporteurs voor de algemene begroting).

De Voorzitter leest de uitslag voor van de stemming over de vier noodmaatregelen die in werking treden als er geen akkoord wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk:

Basisconnectiviteit in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0386)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 43)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Connectiviteit in het luchtvervoer na het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0387)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 44)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Luchtvaartveiligheid aan het eind van de overgangsperiode met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - commissie TRAN

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen in gewijzigde vorm (P9_TA(2020)0388)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 45)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - commissie PECH

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen (P9_TA(2020)0389)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 14, 15, 16, 17 en 18 december 2020, punt 46)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid