Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0371(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0267/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/12/2020 - 6
PV 18/12/2020 - 10

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0385

Zápisnica
XML 11k
Piatok, 18. decembra 2020 - Brusel

10. Oznámenie výsledkov hlasovania
Doslovný zápis

Predseda oznámil výsledky hlasovania:

Zhoršujúca sa situácia v oblasti ľudských práv v Egypte, najmä prípad aktivistov Egyptskej iniciatívy za osobné práva (EIPR)
Návrh spoločného uznesenia RC-B9-0426/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0384)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 41)

(Návrhy uznesenia B9-0437/2020 a B9-0442/2020 sa stali bezpredmetnými.)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely
Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0385)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 42)

Pred podpisom rozpočtu na rok 2021, predseda vydal toto vyhlásenie:

„Parlament schválil pozíciu Rady zo 14. decembra 2020 bez pozmeňujúcich návrhov. V súlade s článkom 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže byť preto rozpočtový postup na rozpočtový rok 2021 považovaný za ukončený. Vyhlasujem rozpočet Únie na rozpočtový rok 2021 za prijatý s konečnou platnosťou."

Predseda pristúpil k podpisu rozpočtu za prítomnosti Pierra Larrouturouho a Oliviera Chastela (spravodajcovia pre všeobecný rozpočet).

Predseda predniesol výsledky hlasovania o štyroch naliehavých opatreniach, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, že nedôjde k dohode so Spojeným kráľovstvom:

Základná prepojenosť v cestnej nákladnej a osobnej doprave po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0386)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 43)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Letecká prepojenosť po skončení prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0387)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 44)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Bezpečnosť letectva na konci prechodného obdobia vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0388)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 45)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý (P9_TA(2020)0389)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ zo 14., 15., 16., 17. a 18. decembra 2020, bod 46)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia