Seznam 
Zápis
XML 84kPDF 221kWORD 64k
Pátek, 18. prosince 2020 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (rozprava)
 3.První hlasování
 4.Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (pokračování rozpravy)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Oznámení výsledků hlasování
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Druhé hlasování
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Oznámení výsledků hlasování
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 14.Termín příštího dílčího zasedání
 15.Ukončení denního zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta METSOLA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:54.


2. Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Michel Barnier (vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím) učinili prohlášení.

Vystoupili: David McAllister za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, a Nathalie Loiseau za skupinu Renew.

(pokračování rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 18.12.2020)


3. První hlasování

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020;

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Hlasovat bylo možné do 10:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.


4. Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím (2020/2922(RSP))

(začátek rozpravy: bod 2 zápisu ze dne 18.12.2020)

Vystoupili: Nicolas Bay za skupinu ID, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo – nezařazený poslanec, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy a Pierre Karleskind.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:25.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

5. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:01.


6. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0384)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 41)

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0385)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 42)

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0386)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 43)

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0387)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 44)

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0388)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 45)

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

(vyžaduje se prostá většina)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

viz přijaté texty (P9_TA(2020)0389)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 46)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:04.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Klára DOBREV
místopředsedkyně

7. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 13:29.


8. Druhé hlasování

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020;

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN;

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN;

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN;

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH.

Hlasovat bylo možné do 14:45.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 17:00.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:30.)


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
předseda

9. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:01.


10. Oznámení výsledků hlasování

Předseda oznámil výsledky hlasování:

Zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Egyptě, zejména případ aktivistů Egyptské iniciativy pro osobní práva (EIPR)
Společný návrh usnesení RC-B9-0426/2020

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0384)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 41)

(Návrhy usnesení B9-0437/2020 a B9-0442/2020 se neberou v potaz.)

Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021
Zpráva týkající se postoje Rady k druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Pierre Larrouturou a Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P9_TA(2020)0385)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 42)

Předseda před podepsánín rozpočtu na rozpočtový rok 2021 učinil toto prohlášení:

„Parlament schválil postoj Rady ze dne 14. prosince 2020 beze změn. V souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie může být rozpočtový proces na rozpočtový rok 2021 považován za ukončený. Prohlašuji, že rozpočet Unie na rozpočtový rok 2021 byl přijat s konečnou platností.“

Předseda rozpočet podepsal za přítomnosti Pierra Larrouturoua a Oliviera Chastela (zpravodajové pro souhrnný rozpočet).

Předseda oznámil výsledky hlasování o čtyřech mimořádných opatřeních, která vstoupí v platnost v případě, že nebude dosaženo dohody se Spojeným královstvím:

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0386)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 43)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0387)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 44)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat v pozměněném znění (P9_TA(2020)0388)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 45)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - výbor PECH

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat (P9_TA(2020)0389)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 14., 15., 16., 17. a 18. prosince 2020, bod 46)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 194 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Výjimečně bude možno podat písemná vysvětlení hlasování obsahující nejvýše 400 slov.


12. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu. Zveřejňují se pouze pro informaci a v žádném případě nemění výsledek hlasování, který byl oznámen na plenárním zasedání.

Dokument se pravidelně aktualizuje po dobu nejvýše dvou týdnů od posledního dne dílčího zasedání.

Po uplynutí této lhůty je seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


13. Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů

Zápis z tohoto denního zasedání a zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 14., 15., 16. a 17. prosince 2020, budou předloženy Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou texty přijaté na tomto dílčím zasedání ihned předány všem příjemcům.


14. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 18. do 21. ledna 2021.


15. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 17:06.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Omluven/a:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

S ohledem na důvody související s pandemií COVID-19 byl zaveden alternativní systém elektronického hlasování (viz rozhodnutí předsednictva ze dne 20. března 2020, kterým se doplňuje jeho rozhodnutí ze dne 3. května 2004 o pravidlech pro hlasování). Jména poslanců, kteří se účastnili hlasování, jsou uvedena v dokumentu „Výsledky jmenovitého hlasování“, který je přílohou zápisu z denního zasedání a který je zveřejněn na internetových stránkách Parlamentu.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí