Indeks 
Protokol
XML 83kPDF 224kWORD 63k
Fredag den 18. december 2020 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (forhandling)
 3.Første afstemningsrunde
 4.Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (fortsat forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Anden afstemningsrunde
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Hævelse af mødet
 16.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Roberta METSOLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.54.


2. Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Michel Barnier (Chef for Taskforcen for Forbindelserne med Det Forenede Kongerige) afgav redegørelserne.

Talere: David McAllister for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen og Nathalie Loiseau for Renew-Gruppen.

(Fortsættelsen af forhandlingen: punkt 4 i protokollen af 18.12.2020)


3. Første afstemningsrunde

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0426/2020;

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021
Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Pierre Larrouturou og Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN;

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN;

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN;

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH.

Afstemningen ville være åben til kl. 10.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.00.


4. Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (fortsat forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (2020/2922(RSP))

(Begyndelsen af forhandlingen: punkt 2 i protokollen af 18.12.2020)

Talere: Nicolas Bay for ID-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo, løsgænger, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy og Pierre Karleskind.

Taler: Maroš Šefčovič (næstformand for Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.25)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.01.


6. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0426/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0384)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 41)

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021
Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Pierre Larrouturou og Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0385)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 42)

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0386)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 43)

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0387)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 44)

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0388)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 45)

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0389)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 46)

(Mødet udsat kl. 13.04.)


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 13.29.


8. Anden afstemningsrunde

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0426/2020

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021
Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Pierre Larrouturou og Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH.

Afstemningen ville være åben til kl. 14.45.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 17.

(Mødet udsat kl. 13.30.)


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
formand

9. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.01.


10. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Forværringen af menneskerettighedssituationen i Egypten, navnlig sagen vedrørende aktivisterne fra Det Egyptiske Initiativ for Personlige Rettigheder (EIPR)
Fælles beslutningsforslag RC-B9-0426/2020

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0384)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 41)

(Forslag til beslutning B9-0437/2020 og B9-0442/2020 bortfaldt).

Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2021
Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Pierre Larrouturou og Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0385)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 42)

Før undertegnelsen af budgettet for regnskabsåret 2021 afgav formanden følgende erklæring:

"Rådets holdning af 14. december 2020 er blevet godkendt af Parlamentet uden ændringer. I overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan budgetproceduren for regnskabsåret 2021 dermed anses for afsluttet. Jeg erklærer, at Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2021 er endegyldigt vedtaget."

Formanden underskrev budgettet under tilstedeværelse af Pierre Larrouturou og Olivier Chastel (ordførere for budgettet).

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningerne om de fire hasteforanstaltninger, der ville træde i kraft i tilfælde af, at der ikke opnåede en aftale med Det Forenede Kongerige:

Basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0386)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 43)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Konnektivitet i luftfarten efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0387)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 44)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Luftfartssikkerhed efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget som ændret (P9_TA(2020)0388)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 45)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Fiskeritilladelser til EU-fiskerfartøjer i Det Forenede Kongeriges farvande og fiskeri, der udøves af Det Forenede Kongeriges fiskerfartøjer i EU-farvande ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH

(Simpelt flertal påkrævet)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Vedtaget (P9_TA(2020)0389)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater for den 14., 15., 16., 17. og 18. december 2020, punkt 46)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Undtagelsesvis ville stemmeforklaringer på højst 400 ord blive accepteret.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt protokollen for mødet og er tilgængelig på Parlamentets hjemmeside. De nævnes udelukkende til orientering og ændrer ikke på nogen måde resultatet af afstemningen som meddelt på plenarmødet.

Dokumentet bliver ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter mødeperioden.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


13. Godkendelse af protokollerne fra denne mødeperiode og fremsendelse af vedtagne tekster

Protokollen fra dette møde og protokollerne fra møderne den 14., 15., 16. og 17. december 2020 ville blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af det følgende møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de tekster, der var blevet vedtaget under den indeværende mødeperiode, allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 18. januar 2021 - 21. januar 2021.


15. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 17.06.


16. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Fritaget:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Der er på grund af covid-19-pandemien etableret et fjernafstemningssystem (jf. Præsidiets afgørelse af 20. marts 2020 om supplering af afgørelse af 3. maj 2004 om afstemningsregler). De medlemmer, der har deltaget i en afstemning, er opført i dokumentet "Resultat af afstemningerne ved navneopråb", der er vedlagt som bilag til protokollen fra mødet og er tilgængeligt på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik