Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 83kPDF 215kWORD 63k
Perjantai 18. joulukuuta 2020 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (keskustelu)
 3.Ensimmäiset äänestykset
 4.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (jatkoa keskustelulle)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Äänestystulosten ilmoittaminen
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Toiset äänestykset
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestystulosten ilmoittaminen
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istunnon päättäminen
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.54.


2. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Michel Barnier (suhteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan käsittelevän työryhmän johtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: David McAllister PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta ja Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta.

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 18.12.2020, kohta 4)


3. Ensimmäiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0426/2020

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021
Mietintö neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta.

Äänestykset olivat avoinna klo 10.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 13.00.


4. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevat suhteet (2020/2922(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 18.12.2020, kohta 2)

Puheenvuorot: Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy ja Pierre Karleskind.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.25.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

5. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.01.


6. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0426/2020

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0384)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 41)

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021
Mietintö neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUKSET

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0385)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 42)

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0386)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 43)

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0387)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 44)

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0388)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 45)

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

TARKISTUS

Ks. hyväksytyt tekstit (P9_TA(2020)0389)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 46)

(Istunto keskeytettiin klo 13.04.)


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

7. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 13.29.


8. Toiset äänestykset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0426/2020

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021
Mietintö neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0267/2020)

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta.

Äänestykset olivat avoinna klo14.45 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 17.00.

(Istunto keskeytettiin klo 13.30.)


Puhetta johti
puhemies David Maria SASSOLI

9. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.01.


10. Äänestystulosten ilmoittaminen

Puhemies luki ääneen äänestysten tulokset:

Egyptin heikentyvä ihmisoikeustilanne, erityisesti Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) -järjestön aktivistien tapaus
Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0426/2020

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0384)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 41)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0437/2020 ja B9-0442/2020 raukesivat.)

Euroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021
Mietintö neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Pierre Larrouturou ja Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0385)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 42)

Ennen varainhoitovuoden 2021 talousarvion allekirjoittamista puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

"Neuvoston 14. joulukuuta 2020 antama kanta hyväksyttiin parlamentissa tarkistuksitta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti vuoden 2021 talousarviomenettely voidaan katsoa näin päättyneeksi. Julistan unionin talousarvion varainhoitovuodeksi 2021 lopullisesti hyväksytyksi.”

Puhemies allekirjoitti talousarvion Pierre Larrouturoun ja Olivier Chastelin (yleisen talousarvion esittelijät) läsnä ollessa.

Puhemies luki ääneen tulokset äänestyksestä, joka koski neljää kiireellistä toimenpidettä, joita ryhdytään soveltamaan, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ei päästä sopimukseen:

Perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0386)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 43)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Lentoyhteydet Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättyessä ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0387)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 44)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Lentoturvallisuus Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvän siirtymäkauden päättymisen jälkeen ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - TRAN-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin muutettuna (P9_TA(2020)0388)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 45)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Unionin kalastusaluksille Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä myönnettävät kalastusluvat ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastustoimet unionin vesillä ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - PECH-valiokunta

(yksinkertainen enemmistö)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P9_TA(2020)0389)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite 14., 15., 16., 17. ja 18. joulukuuta 2020, kohta 46)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


11. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Äänestysselitysten enimmäispituus voi poikkeuksellisesti olla 400 sanaa.


12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset kirjataan asiakirjaan ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka on istunnon pöytäkirjan liitteenä ja saatavilla parlamentin verkkosivustolla. Ne mainitaan vain tiedoksi eivätkä ne muuta täysistunnossa ilmoitettua äänestystulosta.

Asiakirjaa päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan istuntojakson jälkeen.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


13. Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Tämän istunnon pöytäkirja sekä 14., 15., 16. ja 17. joulukuuta 2020 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 18. tammikuuta 2021 - 21. tammikuuta 2021.


15. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 17.06.


16. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Estyneet:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Covid-19-pandemian vuoksi on otettu käyttöön etä-äänestysjärjestelmä (ks. 20. maaliskuuta 2020 tehty puhemiehistön päätös äänestysohjeista 3. toukokuuta 2004 tehdyn päätöksen täydentämisestä). Äänestykseen osallistuneiden jäsenten nimet ilmoitetaan asiakirjassa ”Nimenhuutoäänestysten tulokset”, joka liitetään istuntopöytäkirjaan ja on saatavilla parlamentin verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö