Indiċi 
Minuti
XML 84kPDF 229kWORD 64k
Il-Ġimgħa, 18 ta' Diċembru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (dibattitu)
 3.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 4.Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (tkomplija tad-dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati
 14.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 15.Għeluq tas-seduta
 16.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.54.


2. Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Michel Barnier (Kap tat-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit ) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': David McAllister f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, u Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 4 tal-Minuti tad-data 18.12.2020)


3. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-attivisti tal-Inizjattiva Eġizzjana għad-Drittijiet Personali (EIPR)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0426/2020;

Baġit Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Pierre Larrouturou u Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN;

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN;

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN;

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sal-10.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 13.00.


4. Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ir-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (2020/2922(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 2 tal-Minuti tad-data 18.12.2020)

Interventi ta': Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy u Pierre Karleskind.

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 11.25.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.01.


6. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-attivisti tal-Inizjattiva Eġizzjana għad-Drittijiet Personali (EIPR)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0426/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0384)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 41)

Baġit Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Pierre Larrouturou u Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0385)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 42)

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0386)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 43)

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0387)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 44)

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0388)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 45)

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0389)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 46)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.04.)


PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 13.29.


8. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

Id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-attivisti tal-Inizjattiva Eġizzjana għad-Drittijiet Personali (EIPR)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0426/2020;

Baġit Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Pierre Larrouturou u Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN;

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN;

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN;

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-14.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 17.00.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.30.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.01.


10. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Eġittu, b'mod partikolari l-każ tal-attivisti tal-Inizjattiva Eġizzjana għad-Drittijiet Personali (EIPR)
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0426/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA

Adozzjoni (P9_TA(2020)0384)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 41)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0437/2020 u B9-0442/2020 iddekadew.)

Baġit Ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Pierre Larrouturou u Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0385)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 42)

Qabel ma ffirma l-baġit għas-sena finanzjarja 2021, il-President għamel din id-dikjarazzjoni:

"Il-pożizzjoni tal-Kunsill tal-14 ta' Diċembru 2020 ġiet approvata mill-Parlament mingħajr emendi. Skont l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-proċedura tal-baġit għas-sena finanzjarja 2021 tista' għalhekk titqies mitmuma. Nipproklama li l-baġit tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2021 huwa definittivament adottat."

Il-President ipproċeda għall-iffirmar tal-baġit fil-preżenza ta' Pierre Larrouturou u Olivier Chastel (rapporteurs għall-baġit ġenerali).

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni tal-erba' miżuri urġenti li se jibdew japplikaw f'każ ta' assenza ta' ftehim mar-Renju Unit:

Regoli komuni li jiżguraw konnettività bażika tat-trasport tal-merkanzija bit-triq u tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2020)0386)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 43)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Konnettività fit-trasport bl-ajru fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2020)0387)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 44)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Sikurezza tal-avjazzjoni fi tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni fir-rigward tail-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - Kumitat TRAN

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni kif emendat (P9_TA(2020)0388)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 45)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit u għall-operazzjonijiet tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet tal-Unjoni ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - Kumitat PECH

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni (P9_TA(2020)0389)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", tal-14, il-15, is-16, is-17 u t-18 ta' Diċembru 2020, punt 46)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


13. Approvazzjoni tal-minuti tas-sessjoni li għaddejja u trażmissjoni tat-testi adottati

Il-Minuti tas-seduta li għaddejja u l-Minuti tas-seduti tal-14, il-15, is-16 u s-17 ta' Diċembru 2020 se jkunu sottoposti għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi adottati waqt is-sessjoni li għaddejja se jitressqu issa quddiem id-destinatarji tagħhom.


14. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 18 ta' Jannar 2021 sad-data 21 ta' Jannar 2021.


15. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 17.06.


16. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Skużati:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza