Kazalo 
Zapisnik
XML 81kPDF 218kWORD 63k
Petek, 18. december 2020 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (razprava)
 3.Prvi čas glasovanja
 4.Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (nadaljevanje razprave)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razglasitev izidov glasovanja
 7.Nadaljevanje seje
 8.Drugi čas glasovanja
 9.Nadaljevanje seje
 10.Razglasitev izidov glasovanja
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil
 14.Datum naslednjih sej
 15.Zaključek seje
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Roberta METSOLA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.54.


2. Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (2020/2922(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Michel Barnier (vodja projektne skupine za odnose z Združenim kraljestvom) sta podala izjavi.

Govorili so David McAllister v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, in Nathalie Loiseau v imenu skupine Renew.

(Nadaljevanje razprave: točka 4 zapisnika z dne 18.12.2020)


3. Prvi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
Skupni predlog resolucije RC-B9-0426/2020;

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021
Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN;

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN;

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN;

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH.

Glasovanje je odprto do 10.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 13.00


4. Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom (2020/2922(RSP))

(Začetek razprave: točka 2 zapisnika z dne 18.12.2020)

Govorili so Nicolas Bay v imenu skupine ID, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo (samostojni poslanec), Christophe Hansen, Pedro Silva Pereira, Morten Petersen, Marco Campomenosi, Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Dorien Rookmaker, Gabriel Mato, Kati Piri, Liesje Schreinemacher, Harald Vilimsky, Grace O'Sullivan, Joachim Stanisław Brudziński, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols, Radosław Sikorski, Bernd Lange, Guy Verhofstadt, Laura Huhtasaari, Caroline Roose, Marc Botenga, Ivan Vilibor Sinčić, Othmar Karas, Kathleen Van Brempt, Barry Andrews, Gunnar Beck, Terry Reintke, Seán Kelly, Johan Danielsson, Karin Karlsbro, Anna Cavazzini, Danuta Maria Hübner, Clara Aguilera, Samira Rafaela, Francisco José Millán Mon, Domènec Ruiz Devesa, Luis Garicano, Enikő Győri, Agnes Jongerius, Hilde Vautmans, Jörgen Warborn, Tonino Picula, Billy Kelleher, François-Xavier Bellamy in Pierre Karleskind.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.25.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.01.


6. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
Skupni predlog resolucije RC-B9-0426/2020

(potrebna navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0384)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 41)

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021
Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(Zahtevana navadna večina)

PREDLOGI SPREMEMB

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0385)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 42)

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0386)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 43)

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0387)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 44)

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0388)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 45)

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH

(potrebna navadna večina)

PREDLOG SPREMEMBE

Glej sprejeta besedila (P9_TA(2020)0389)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 46)

(Seja je bila prekinjena ob 13.04.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

7. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 13.29.


8. Drugi čas glasovanja

Parlament bo glasoval o končnem glasovanju o:

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
Skupni predlog resolucije RC-B9-0426/2020;

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021
Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0267/2020);

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN;

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN;

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN;

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH.

Glasovanje je odprto do 14.45.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni ob 17.00.

(Seja je bila prekinjena ob 13.30.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
Predsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je nadaljevala ob 17.01.


10. Razglasitev izidov glasovanja

Predsednik je prebral izide glasovanja:

Zaostritev razmer na področju človekovih pravic v Egiptu, zlasti primer aktivistov Egiptovske pobude za osebne pravice
Skupni predlog resolucije RC-B9-0426/2020

(potrebna navadna večina)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0384)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 41)

(Predlogi resolucij B9-0437/2020 in B9-0442/2020 so brezpredmetni.)

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021
Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021 [13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Pierre Larrouturou in Olivier Chastel (A9-0267/2020)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0385)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 42)

Predsednik je pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2021 podal naslednjo izjavo:

"Parlament je sprejel stališče Sveta z dne 14. decembra 2020 in k njemu ni vložil predlogov sprememb. V skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije se šteje, da je proračunski postopek za proračunsko leto 2021 sklenjen. Razglašujem, da je proračun Unije za proračunsko leto 2021 dokončno sprejet."

Predsednik bo sporazum podpisal v navzočnosti Pierra Larrouturouja in Olivierja Chastela (poročevalca za splošni proračun).

Predsednik je prebral izide glasovanja o štirih nujnih ukrepih, ki bodo začeli veljati, če ne bo dosežen dogovor z Združenim kraljestvom:

Osnovna povezljivost cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0386)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 43)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Letalska povezljivost po koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0827 - C9-0398/2020 - 2020/0363(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0387)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 44)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Varnost v letalstvu ob koncu prehodnega obdobja pri izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ***I
[COM(2020)0828 - C9-0397/2020- 2020/0364(COD)] - odbor TRAN

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto, kot je bilo spremenjeno (P9_TA(2020)0388)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 45)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Dovoljenja za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije ***I
[COM(2020)0830 - C9-0396/2020 - 2020/0366(COD)] - odbor PECH

(potrebna navadna večina)

PREDLOG KOMISIJE

Sprejeto (P9_TA(2020)0389)
(Podrobnosti glasovanja: priloga "Izidi glasovanja" z dne 14., 15., 16., 17. in 18. decembra 2020, točka 46)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


11. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Izjemoma bodo sprejete obrazložitve glasovanja, ki niso daljše kot 400 besed.


12. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj se nahajajo v dokumentu “Izidi poimenskega glasovanja”, ki je priložen zapisniku zasedanja, in so na voljo na spletišču Parlamenta. Navedeni so samo informativno in ne spreminjajo izida glasovanja, ki je razglašen na plenarni seji.

Dokument se redno posodablja največ dva tedna po zadnjem dnevu delnega zasedanja.

Po tem roku je seznam popravkov in namer glasovanja dokončen in se predloži v prevajanje in objavo v Uradnem listu.


13. Sprejetje zapisnikov tega delnega zasedanja in posredovanje sprejetih besedil

Zapisnik te seje in zapisniki sej z dne 14., 15., 16. in 17. decembra 2020 bodo predloženi Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 18. januarja 2021 do 21. januarja 2021.


15. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 17.06.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arłukowicz Bartosz, Auštrevičius Petras, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buda Daniel, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Delbos-Corfield Gwendoline, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geuking Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Lundgren Peter, McAllister David, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Metsola Roberta, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Picula Tonino, Pignedoli Sabrina, Piri Kati, Pîslaru Dragoş, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schulze Sven, Schwab Andreas, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trócsányi László, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zalewska Anna, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio

Opravičeni:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zaradi pandemije COVID-19 je bil vzpostavljen sistem glasovanja na daljavo (glej sklep predsedstva z dne 20. marca 2020, ki je dopolnil sklep z dne 3. maja 2004 o pravilih glasovanja). Imena poslancev, ki so sodelovali pri glasovanju, so navedena v dokumentu "Izidi poimenskega glasovanja", ki je priložen zapisniku seje in je na voljo na spletnem mestu Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 20. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov