Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 2k
2021. január 18., Hétfő - Brüsszel

6. A Parlament tagjai

Fredrick Federley írásban közölte, hogy 2020. december 13-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja képviselői helyének megüresedését ettől az időponttól számítva, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságot.

Cristian Ghineat 2020. december 23-i hatállyal kinevezték a román kormány beruházási és Európa-ügyi miniszterének.

Kris Peeters-t 2021. január 12-i hatállyal kinevezték az Európai Beruházási Bank alelnökének.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében e posztok összeférhetetlenek az európai parlamenti képviselői megbízatással, és az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (4) cikke értelmében megállapítja képviselői helyeik megüresedését 2020. december 23-ától, illetve 2021. január 12-étől számítva.

Az illetékes román hatóságok bejelentették Alin-Cristian Mituţa kinevezését Cristian Ghinea helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2020. december 28.

Az illetékes magyar hatóságok bejelentették Ernö Schaller-Baross kinevezését József Szájer helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2021. január 10.

A Parlament tudomásul veszi megválasztásukat.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Alin-Cristian Mituța és Ernő Schaller-Baross elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Utolsó frissítés: 2021. április 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat