Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Pondělí, 18. ledna 2021 - Brusel

9. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí výbor ECON zahájit v souladu s článkem 71 jednacího řádu interinstitucionální jednání na základě této zprávy:

- výbor ECON: Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Zpravodajky: Esther de Lange a Irene Tinagli (A9-0003/2021).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 19. ledna 2021, aby se o rozhodnutí zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 19. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí