Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Mandag den 18. januar 2021 - Bruxelles

9. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)

Formanden gav meddelelse om afgørelsen fra ECON om at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 71, på grundlag af følgende betænkning:

- ECON: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Ordførere: Esther de Lange og Irene Tinagli (A9-0003/2021).

Jf. forretningsordenens artikel 71, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden midnat i morgen, tirsdag den 19. januar 2021, skriftligt anmode om, at afgørelsen om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 19. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik