Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Maanantai 18. tammikuuta 2021 - Bryssel

9. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)

Puhemies ilmoitti ECON-valiokunnan päätöksestä aloittaa työjärjestyksen 71 artiklan mukaisesti toimielinten väliset neuvottelut seuraavan mietinnön pohjalta:

- ECON-valiokunta: Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Esittelijät: Esther de Lange ja Irene Tinagli (A9-0003/2021).

Työjärjestyksen 71 artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voi ennen keskiyötä huomenna tiistaina 19. tammikuuta 2021 esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksestä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa tämän määräajan päättymisen jälkeen, ellei ole esitetty pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä.

Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö