Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. - Bruksela

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, zgodnie z art. 71 Regulaminu, decyzję komisji ECON o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następującego sprawozdania:

- komisja ECON: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podmiotów obsługujących kredyty, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (COM(2018)0135 – C8 0115/2018 – 2018/0063A(COD)). Sprawozdawczynie: Esther de Lange i Irene Tinagli (A9-0003/2021).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, tj. wtorku 19 stycznia 2021 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności