Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Ponedjeljak, 18. siječnja 2021. - Bruxelles

10. Ispravak (članak 241. Poslovnika)

Nadležni odbor dostavio je sljedeći ispravak teksta koji je Europski parlament usvojio:

- Ispravak P8_TA(2019)0369(COR01) Uredbe (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 150, 7.6.2019., str. 1.) - (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. s ciljem donošenja gore navedene Uredbe P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - Odbor ECON.

U skladu s člankom 241 stavkom 4 Poslovnika smatra se da je ispravak prihvaćen, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu niski prag u roku od 24 sata ne zatraže glasovanje o ispravku.

Posljednje ažuriranje: 19. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti