Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 2k
2021. január 18., Hétfő - Brüsszel

10. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 241. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés P8_TA(2019)0369(COR01) az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/876 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 150., 2019.6.7., 1. o.) - (az Európai Parlament által 2019. április 16-án a szóban forgó rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - ECON bizottság.

Az eljárási szabályzat 241. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha 24 órán belül egy képviselőcsoport, vagy legalább a minimális küszöbértéket elérő számú képviselő kéri, hogy bocsássák azt szavazásra.

Utolsó frissítés: 2021. április 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat