Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 2k
Pirmdiena, 2021. gada 18. janvāris - Brisele

10. Kļūdu labojums (Reglamenta 241. pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

- Kļūdu labojums P8_TA(2019)0369(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P8_TA(2019)0369) – (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) – ECON komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja vien ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 19. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika