Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 2k
Ponedeljek, 18. januar 2021 - Bruselj

10. Popravek (člen 241 Poslovnika)

Pristojni odbor je posredoval popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P8_TA(2019)0369(COR01) Uredbe (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 150, 7.6.2019, str. 1) – (stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi dne 16. aprila 2019 o sprejetju zgoraj navedene uredbe P8_TA(2019)0369) - (COM(2016)0850 - C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD)) - odbor ECON.

V skladu s členom 241(4) Poslovnika se ta popravek šteje za odobren, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v 24 urah po razglasitvi zahtevajo glasovanje o popravku.

Zadnja posodobitev: 19. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov