Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Mandag den 18. januar 2021 - Bruxelles

11. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 111, stk. 6, havde formanden for Udvalgsformandskonferencen underrettet Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- henstillingen fra AGRI om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 4. december 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/427 for så vidt angår anvendelsesdatoen for ændringerne af visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Hvis ikke en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for en frist på 24 timer efter meddelelsen på et plenarmøde gør indsigelse, betragtes denne henstilling som godkendt. I modsat fald sættes den under afstemning.

Seneste opdatering: 19. april 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik