Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Maanantai 18. tammikuuta 2021 - Bryssel

11. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavaa suositusta ei ollut vastustettu:

- AGRI-valiokunnan suositus olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2020/427 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä II oleviin luonnonmukaisten tuotteiden tiettyihin yksityiskohtaisiin tuotantosääntöihin tehtyjen muutosten soveltamispäivästä 4. joulukuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Jollei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä vastusta suositusta 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin täysistunnossa, suositus katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa siitä äänestetään.

Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö