Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d. - Briuselis

11. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl šios rekomendacijos:

- AGRI komiteto rekomendacija neprieštarauti 2020 m. gruodžio 4 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priede nustatytų tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių pakeitimų taikymo pradžios datos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2020/427 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Jei per dvidešimt keturias valandas po paskelbimo plenariniame posėdyje frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepareiškia jokių prieštaravimų, ši rekomendacija laikoma patvirtinta. Priešingu atveju dėl jos balsuojama.

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika