Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. - Bruksela

11. Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 111 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował Przewodniczącego Parlamentu, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

- zalecenia komisji AGRI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2020/427 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania zmian niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Jeżeli grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie zgłoszą sprzeciwu w terminie 24 godzin po ogłoszeniu zalecenia na posiedzeniu plenarnym, zalecenie to uznaje się za przyjęte. W przeciwnym razie poddaje się je pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności