Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel

11. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)

Utskottsordförandekonferensen hade i enlighet med artikel 111.6 i arbetsordningen meddelat talmannen om att det inte gjorts några invändningar mot följande:

- rekommendation från AGRI-utskottet om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 4 december 2020 om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/427 vad gäller tillämpningsdatumet för ändringarna av vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (C(2020)08462 - 2020/2902(DEA)) (B9-0055/2021).

Om inga invändningar inkom från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet i parlamentet skulle denna rekommendation anses godkänd. I annat fall skulle den tas upp till omröstning.

Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy