Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2020(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0250/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0250/2020

Συζήτηση :

PV 18/01/2021 - 19
CRE 18/01/2021 - 19

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0007

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

19. Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το μέλλον της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών [2020/2020(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

Η Dita Charanzová, αναπληρώτρια εισηγήτρια, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marc Botenga (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Tomislav Sokol, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Svenja Hahn, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marco Campomenosi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Cavazzini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikolaj Villumsen, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Billy Kelleher, Virginie Joron, Ivan Štefanec, Sandro Gozi, Eugen Jurzyca, Jean-Lin Lacapelle, Beata Mazurek, Antonius Manders, Patryk Jaki, Edina Tóth και Salvatore De Meo.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου