Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2194(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0210/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0210/2020

Συζήτηση :

PV 18/01/2021 - 20
CRE 18/01/2021 - 20

Ψηφοφορία :

PV 20/01/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0008

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

20. Επίτευξη αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την επίτευξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής παρακαταθήκης για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς [2019/2194(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Η Dace Melbārde παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Domènec Ruiz Devesa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Laurence Farreng, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Maximilian Krah, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrey Slabakov, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της Ομάδας The Left, Isabella Adinolfi, Sabine Verheyen, Victor Negrescu, Irena Joveva, Loránt Vincze, Radka Maxová, Kinga Gál και François-Xavier Bellamy.

Παρεμβαίνει η Mariya Gabriel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου