Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Fraktsioonide moodustamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Juhataja teadaanne
 9.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 10.Parandus (kodukorra artikkel 241)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6)
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 13.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Esitatud dokumendid
 16.Tööplaan
 17.Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevaheline üleandmiskord (arutelu)
 18.Kontrollikoja 2019. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 19.Ühtse turu tugevdamine ja teenuste vaba liikumise tulevik (arutelu)
 20.Euroopa kultuuripärandiaastaga tõhusate poliitiliste tulemuste saavutamine (arutelu)
 21.Tehnilise toe rahastamisvahend ***I (arutelu)
 22.Meetmed kalavarude taastamiseks maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemale (arutelu)
 23.Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel ***I (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (124 kb) Kohalolijate nimekiri (38 kb) 
 
Protokoll (124 kb) Kohalolijate nimekiri (38 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Kohalolijate nimekiri (12 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Kohalolijate nimekiri (74 kb) 
Viimane päevakajastamine: 19. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika