Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 18. tammikuuta 2021 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien muodostaminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta)
 12.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 13.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 14.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 15.Vastaanotetut asiakirjat
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt (keskustelu)
 18.Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2019 esittely (keskustelu)
 19.Sisämarkkinoiden vahvistaminen: palvelujen vapaan liikkuvuuden tulevaisuus (keskustelu)
 20.Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet (keskustelu)
 21.Teknisen tuen väline ***I (keskustelu)
 22.Toimenpiteet, joilla edistetään kalakantojen elpymistä yli kestävän enimmäistuoton (MSY) (keskustelu)
 23.Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ***I (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (123 kb) Läsnäololista (38 kb) 
 
Pöytäkirja (123 kb) Läsnäololista (38 kb) 
 
Pöytäkirja (73 kb) Läsnäololista (12 kb) 
 
Pöytäkirja (251 kb) Läsnäololista (74 kb) 
Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö