Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2021 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarațiile președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Constituirea grupurilor politice
 6.Componența Parlamentului
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Comunicarea Președintelui
 9.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 10.Rectificare (articolul 241 din Regulamentul de procedură)
 11.Acte delegate [articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 12.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 13.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 14.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (dezbatere)
 18.Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2019 (dezbatere)
 19.Întărirea pieței unice: viitorul liberei circulații a serviciilor (dezbatere)
 20.Crearea unei moșteniri politice efective pentru Anul european al patrimoniului cultural (dezbatere)
 21.Instrumentul de sprijin tehnic ***I ***I (dezbatere)
 22.„Mai mult pește în mări?” Măsuri de promovare a refacerii stocurilor peste nivelul producției maxime durabile (MSY), inclusiv zone de refacere a stocurilor și zone marine protejate (dezbatere)
 23.Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (128 kb) Listă de prezență (38 kb) 
 
Proces-verbal (128 kb) Listă de prezență (38 kb) 
 
Proces-verbal (74 kb) Listă de prezență (12 kb) 
 
Proces-verbal (257 kb) Listă de prezență (74 kb) 
Ultima actualizare: 19 aprilie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate