Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2021 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Inrättande av politiska grupper
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Meddelande från talmannen
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 10.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Arbetsplan
 17.Den europeiska arresteringsordern och förfarandena för överlämnande mellan medlemsstaterna (debatt)
 18.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2019 (debatt)
 19.Förstärkning av den inre marknaden: framtiden för den fria rörligheten för tjänster (debatt)
 20.Uppnående av långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv (debatt)
 21.Instrument för tekniskt stöd ***I (debatt)
 22.Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget (debatt)
 23.Utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler ***I (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (127 kb) Närvarolista (38 kb) 
 
Protokoll (127 kb) Närvarolista (38 kb) 
 
Protokoll (72 kb) Närvarolista (12 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Närvarolista (74 kb) 
Senaste uppdatering: 19 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy