Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 4k
Tisdagen den 19 januari 2021 - Bryssel

4. Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (2021/2503(RSP))

Ana Paula Zacarias (rådets tjänstgörande ordförande) och Ylva Johansson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Vangelis Meimarakis för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Joachim Stanisław Brudziński för ECR-gruppen, Malin Björk för The Left-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Malik Azmani, Nicolaus Fest, Damien Carême, Jorge Buxadé Villalba, Sira Rego, Gabriel Mato, Birgit Sippel, Jan-Christoph Oetjen, Jaak Madison, Saskia Bricmont, Assita Kanko, Konstantinos Arvanitis, Karlo Ressler, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Silvia Sardone, Erik Marquardt, Rob Rooken, Pernando Barrena Arza, Dietmar Köster, Jordan Bardella, Romeo Franz, Charlie Weimers och Pietro Bartolo.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 19.1.2021)

Senaste uppdatering: 20 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy