Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 10k
Úterý, 19. ledna 2021 - Brusel

5. První hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval jediným hlasováním:

Schválení změn Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnská dohoda) s ohledem na rozšíření její věcné a zeměpisné oblasti působnosti ***
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se schvalují změny Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (Bonnské dohody) týkající se rozšíření oblasti působnosti této dohody a přistoupení Španělského království k této dohodě [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlament hlasoval o předběžných dohodách:

Vynětí některých referenčních hodnot spotových směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Nástroj pro technickou podporu ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro technickou podporu [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Alexandra Geese, Othmar Karas a Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

Provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupy předávání mezi členskými státy
Zpráva o provádění evropského zatýkacího rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy [2019/2207(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví
Zpráva o dosažení účinného politického odkazu Evropského roku kulturního dědictví [2019/2194(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Umělá inteligence: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva
Zpráva o umělé inteligenci: otázky výkladu a uplatňování mezinárodního práva v míře, v níž se to týká EU, v oblastech civilního a vojenského využití a státní správy mimo oblast trestního práva [2020/2013(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Kontrola uplatňování práva EU v letech 2017, 2018 a 2019
Zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie v letech 2017, 2018 a 2019 [2019/2132(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Zpráva o přezkumu hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Hlasovat bylo možné do 14:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 19:00.

Poslední aktualizace: 20. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí