Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 10k
Tiistai 19. tammikuuta 2021 - Bryssel

5. Ensimmäiset äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi kertaäänestyksenä annettiin seuraavat asiakirjat:

Sopimus öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä (Bonnin sopimus): sopimuksen aineellisen ja maantieteellisen soveltamisalan laajentaminen ***
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi öljyn ja muiden vaarallisten aineiden aiheuttaman Pohjanmeren pilaantumisen torjuntayhteistyöstä tehtyyn sopimukseen (Bonnin sopimus) tehtyjen, kyseisen sopimuksen soveltamisalan laajentamista koskevien muutosten tekemisestä ja Espanjan kuningaskunnan kyseiseen sopimukseen liittymisestä [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlamentin äänestyttäväksi annettiin seuraavat alustavat sopimukset:

Tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskeva poikkeus ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeäminen ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta tiettyjen kolmansien maiden valuuttojen vertailuarvoja koskevan poikkeuksen ja tietyt lakkaavat vertailuarvot korvaavien vertailuarvojen nimeämisen osalta [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

Teknisen tuen väline ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisen tuen välineen perustamisesta [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Alexandra Geese, Othmar Karas ja Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020)

Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

Eurooppalainen pidätysmääräys ja jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt
Mietintö eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen täytäntöönpanosta [2019/2207(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavat politiikkatoimet
Mietintö kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden johdosta toteutettavista politiikkatoimista [2019/2194(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset
Mietintö tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset [2020/2013(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonta 2017, 2018 ja 2019
Mietintö Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta 2017, 2018 ja 2019 [2019/2132(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen
Mietintö Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistamisesta [2019/2192(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 14.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan klo 19.00.

Päivitetty viimeksi: 20. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö