Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 10k
Torek, 19. januar 2021 - Bruselj

5. Prvi čas glasovanja
Dobesedni zapis

Parlament bo glasoval z enim samim glasovanjem:

Sporazum o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum): razširitev stvarnega in geografskega področja njegove uporabe ***
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sprememb Sporazuma o sodelovanju pri ravnanju v primeru onesnaženja Severnega morja z nafto in drugimi škodljivimi snovmi (Bonski sporazum) v zvezi z razširitvijo področja uporabe navedenega sporazuma in o pristopu Kraljevine Španije k navedenemu sporazumu [11487/2020 - C9-0351/2020 - 2020/0205(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Pascal Canfin (A9-0268/2020).

Parlament bo glasoval o naslednjih začasnih sporazumih:

Izvzetje nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitev nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale [COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

Instrument za tehnično podporo ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo [COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Alexandra Geese, Othmar Karas in Dragoș Pîslaru (A9-0173/2020);

Izvrševanje pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ***I
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine [COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0133/2020).

Parlament bo glasoval o predlogih sprememb:

Evropski nalog za prijetje in postopki predaje med državami članicami
Poročilo o izvajanju evropskega naloga za prijetje in postopkov predaje med državami članicami [2019/2207(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Zagotavljanje uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine
Poročilo o zagotavljanju uspešne politične zapuščine za evropsko leto kulturne dediščine [2019/2194(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Umetna inteligenca: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava
Poročilo o umetni inteligenci: tolmačenje in uporaba mednarodnega prava, ki velja za EU pri civilni in vojaški rabi te tehnologije, ter pristojnost države pri rabi te tehnologije zunaj kazenskega pravosodja [2020/2013(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Spremljanje uporabe prava EU za leta 2017, 2018 in 2019
Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije za leta 2017, 2018 in 2019 [2019/2132(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

Pregled smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T)
Poročilo o pregledu smernic za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jens Gieseke (A9-0251/2020).

Glasovanje je odprto do 14.15.

Glasovanje se je začelo.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni 19.00.

Zadnja posodobitev: 20. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov