Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

6. Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ανθρωπιστική κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ (2021/2503(RSP))

(Έναρξη της συζήτησης: σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2021)

Παρεμβαίνουν οι Marco Dreosto, Angel Dzhambazki, Tonino Picula και Elena Yoncheva.

Παρεμβαίνουν οι Ylva Johansson (Μέλος της Επιτροπής) και Ana Paula Zacarias (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου